Sebra og NET-kreftpasienter

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til
nevroendokrin kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol.

CarciNor logo sebra   Bakgrunnen for dette er ikke den Afrikanske sebraen,
men begrepet ”sebra” som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

“When you hear hoof beats, think of horses, not zebras.”

 

Gjennom sebraen markerer pasientforeninger over hele verden arbeidet for pasienter og pårørende som er rammet av nevroendokrin kreft. Vi gjør vårt engasjement synlig på en god og særegen måte.

 

Sebra stripene forteller om tilhørighet

Stripene har sosiale fordeler i sebra flokken. Disse er individuelle for hver enkelt sebra, og hjelper medlemmene i flokken til å identifisere den enkelte sebra. Dette hjelper dem til å finne igjen familiemedlemmer. Stripene hjelper dem med å ha individualitet i sebra flokken, og hjelper dem i forhold til å være et medlem av gruppen.

Dette er det vi arbeider for i CarciNor. Vi har alle vår individuelle sebrasykdom, våre egne individuelle sebrastriper. 
I CarciNor bruker vi dette til å danne et fellesskap i kamp mot nevroendokrin kreft. 
Vi danner et fellesskap som hjelper og støtter hverandre i kamp mot en alvorlig kreftsykdom.

 

 

 Tenk sebra okt 2017

Tenk sebra

Det er et faktum at NET- kreft pasienter ofte får stilt feil, eller får for sen diagnose - dette kan ha negative følger for overlevelse og livskvalitet.
Det er viktig å ha en pasientforening som arbeider for NET-kreftrammede og som minner helsepersonell på at - noen ganger er det en sebra, en lite trolig diagnose. Les mer om sebra i vår brosjyre her ...

Noen ganger er det en sebra, en lite trolig diagnose.

 

 

CarciNors blogg

Les mer om sebra og NET-kreft.  Les mer i vår blogg her ....

 

 

INCA logo

The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA)

Den fremste internasjonale organisasjonen for NET-kreft pasienter og NET pasientforeninger er INCA. Den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen, er en internasjonal allianse for NET-kreft. INCA representerer 20 NET-kreft organisasjoner i 17 land over hele verden. CarciNor er en aktiv bidragsyter i INCA, og er en av stifterne av organisasjonen. CarciNor er også representert i INCAs hovedstyre. Les mer om INCA her ….

 

 

1 Zebra Cartoon Episode 1 nor

Netty - Et bilde forklarer mer enn 1.000 ord

Sebraen er et felles internasjonalt symbol NET-kreft, et symbol som også CarciNor bruker i stor grad. Den internasjonale NET-kreft alliansen INCA har sin egen sebra, Netty. Sebraen Netty brukes i mange sammenheng og illustrer arbeidet for NET-kreft pasienter og pårørende på en god måte. Ved å bruke Netty illustrer man situasjoner og problemstillinger som er de samme over hele verden. På tvers av landegrenser og språk får man frem utfordringene for NET pasienter uavhengig av hvor de bor.

Når man hører lyden av hover, tenk over at det kan være den relativt sjeldne sebraen og ikke nødvendigvis den mer vanlige hesten!

 

 

aktiv net dag intro

NET-kreft dagen

Den 10. november hvert år organiseres NET-kreft dagen, NET Cancer Day,  av den internasjonale NET-kreft alliansen INCA for å øke bevisstheten omkring denne uvanlige kreftsykdommen. Les mer om NET-kreft dagen her …

 

 

  

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button