CarciNors forskningsfond for NET-kreft

CarciNor er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

 

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Les mer om CarciNor og forskning her .....

 

Forskningsmidler til forskning på NET-kreft

Dr. Haugviks forskningsprosjekt er et konkret eksempel på gode forskningsprosjekter som har fått støtte fra CarciNor.

sven petter haugvik phd

Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab.

– “I mitt doktorarbeid har vi inkludert over 200 pasienter med denne sykdommen. Vi kunne vise at laparoskopisk kirurgi, åpen bukspyttkjertelkirurgi med karrekonstruksjon og kirurgisk behandling av nevroendokrint karsinom i bukspyttkjertelen kan utføres trygt med onkologisk gunstig utfall. Les mer i CarciNors blogg her ...

 I forskningsprosjektet dedikerer dr. Haugvik dette til CarciNor.

«This work is dedicated to CarciNor, the Norwegian patient association for neuroendocrine cancer, for its invaluable efforts in raising awareness about and support for patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer.

 

Støtt CarciNors forskningsfond

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft. Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank. 
Her finner du vår bankgiro for forskningsfondet ....

CarciNors forskningsfond kontonummer: 5082.07.66331

Vi takker for din støtte til forskning for bedre utredning og behandling av NET-kreft.

 

CarciNors brosjyre om forskning

Forskningsfond brosjyre sep 2018

Les mer om forskningsfondet i vår brosjyre. Les mer her .......

 


Søk om forskningsmidler fra fondet

Forskning 2017 web1

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer her ....

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button