Forskning

Global NET Cancer Survey

Resultatene fra den Internasjonal forskningsstudien på NET-kreftpasienters erfaringer og livskvalitet er kommet.
Studien ble presenteret på ENETS konferansen i Barcelona i mars 2015.

Mange av CarciNors medlemmer var med på Global NET Cancer Survey.
Dette er den første globale studie på NET-kreft pasienter på tvers av landegrenser og kontinent.

 

- Learn more about how this rare cancer impacts patients’ lives, and help spread the word.

Her finner du mer om de første resultatene fra studien.

GlobalNET time web    GlobalNET MDT web    GlobalNET Survey web

 Les mer her ...

 

 Les mer her ...

 

 Les mer her ...

 

Survey Patient      Survey time     
Patient Experience
Les mer her ...

  Time to diagnosis
Les mer her ...
   
Survey Multidis      Survey perspective     
Multidisciplinary Team
Les mer her ...
  Patient perspective
Les mer her ...
   

 

NET kreft studie mai 2014

Les mer om studien her .....

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button