Nyheter og nyhetsarkiv

Livsglede, temahefte fra CarciNor

Velkommen til vårt temahefte - Livsglede
CarciNors temahefte tar opp aktuelle saker innen NET-kreft, for alle som er engasjert i sjelden kreftsykdom. Les mer om Tone og hennes livsglede.

Les mer …


MEDLEM

Jubileumsutgave NETverket nr.2 2017

17 2 NetVerket jubileum 2017 web1

CarciNors jubileumsutgave NETverket, nr.2-2017
Jubileumstutgaven av medlemsbladet. CarciNor 20 år 1997-2017. Les mer om - CarciNor gjennom 20 år, oppstart av foreningen, veien videre ......

Les mer …


MEDLEM

NETverket nr.1 2017

17 1 NetVerket 2017 web

Velkommen til NETverket nr.1-2017
CarciNors medlemsblad tar opp aktuelle saker innen NET-kreft, for alle som er engasjert i sjelden kreftsykdom. Les mer om - Arne, Forskningspris, Diare og mye mer.

Les mer …


Kreftomsorg ved NET-kreft

 Kreftomsorg web

The NET Platform presenterer konkrete politiske anbefalinger for hvordan NET-kreft omsorgen kan forbedres i Europa.

Les mer …


FORSKNING

Forskningsmidler til forskning på NET-kreft

Nyheter web forskning

Dr. Haugviks forskningsprosjekt er et konkret eksempel på gode forskningsprosjekter som har fått støtte fra CarciNor.

Les mer …


FORSKNING

CarciNors Forskningspris 2016

 Forskningspris 2016 web2

CarciNors forskningspris for NET-kreft er utdelt på NET-kreft dagen.
For 2016 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning.

CarciNor har tildelt forskningsprisen til Overlege/professor dr.med. Jon Arne Søreide. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Stavanger Universitetsjukehus.

Les mer …


Forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor deler ut forskningsmidler innen nevroendokrin (NET) kreft. 
Søk om tildeling av forskningsmidler fra CarciNor nå!

Les mer …


MEDLEM

NETverket nr.2 2016

16 2 NetVerket 2016 web

NETverket nr.2-2016.
CarciNors medlemsblad tar opp tema som er aktuelle for alle som er rammet av NET-kreft. Les mer om - Jannike, Krafttak mot kreft, ENETS og mye mer

Les mer …


MEDLEM

Vi trenger din støtte

din støtte web

CarciNors viktigste jobb er å bedre livskvaliteten for personer og pårørende som er rammet av NET-kreft. Vi trenger din støtte for å få flere nye medlemmer i år! Kontingenten for familiemedlemskap er kr 75.
http://carcinor.no/index.php/medlem/377-jeg-vil-bli-medlem

Pakkeforløp for NET-kreft

Helsediretoratet har gitt ut pakkeforløp for nevroendokrin kreft/NET-kreft.
Det er et stort fremskritt for alle pasienter som blir rammet av NET-kreft at vårt pakkeforløp er på plass.

Les mer …


MEDLEM

NETverket nr.4 2017

NETverk Sven 4 17

Velkommen til NETverket nr.4-2017
CarciNors medlemsblad tar opp aktuelle saker innen NET-kreft, for alle som er engasjert i sjelden kreftsykdom. Les mer om - Svenn, NET sykepleiere, Luft i magen og mye mer.

Les mer …


Forskningsmidler til GEP-NEC

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskningsprosjektet Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC).

Les mer …


Forskning på NET-kreft nytter

I en artikkel i personalavisen "Ronden" fra Akademiska sjukhuset, Uppsala, forteller professor Øberg om forskning på nevroendokrine tumorer.

Les mer …


NETverket nr.4 2016

NetVerket 4 2016 web

Velkommen til NETverket nr.4-2016.
CarciNors medlemsblad tar opp aktuelle saker innen NET-kreft, for alle som er engasjert i sjelden kreftsykdom. Les mer om - Reidun, lutetiumbehandling, digital helse og mye mer

Les mer …


medlem

NET-kreft dagen

Lets cn web

CarciNor inviterer til NET-kreft dagen.
Den internasjonale NET-dagen 10. november.
Oslo, Bergen, Tromsø, Greåker, Bodø, Haugesund, Trondheim

Les mer …


MEDLEM

NETverket nr.3 2016

16 3 NetVerket 2016 web

NETverket nr.3-2016.
CarciNors medlemsblad tar opp tema som er aktuelle for alle som er rammet av NET-kreft. Les mer om - Roy Farstad og NET-trollet, NET sykepleiere og mye mer.

Les mer …


Bli samarbeidspartner

Det finnes mange måter for bedrifter å samarbeide med CarciNor.

Les mer …


FORSKNING

CarciNors Forskningspris 2015

 Forskningspris 2015 web2

CarciNors Forskningspris for NET-kreft er utdelt på NET-kreft dagen.
For 2015 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning fordelt likt på to prosjekter.

CarciNor har tildelt forskningsprisen til overlege
dr.med. EspenThiis-Evensen, Rikshospitalet, og dr.med. Henning Langen Stokmo, Ullevål.

Les mer …


Ny NET-kreft brosjyre

Hva er NET web

Nordisk samarbeide om ny NET-kreft brosjyre. Pasientveileder for deg som er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button