Nyheter og nyhetsarkiv

Her følger en kort presentasjon av kandidatene til årets valg i CarciNor. Valget finner sted på det ekstraordinære landsmøtet 30.09.2020 kl. 11:00 i Øvre Vollgate 11 i Oslo.

Viser til innkalling for ekstraordinært landsmøte 30. september 2020, og punkt E på agendaen:

E. Valg: Valgkomiteens innstilling til nye kandidater til Hovedstyret

  1. Erik Hansen: Gjenvalg som styreleder
  2. Mona Fevang: Gjenvalg som styremedlem
  3. Erik Høy-Petersen: Inn som styremedlem
  4. Mette Jackson: Inn som 1. vara
  5. Helen Elisabeth Christensen: Inn som 2. vara
  6. Fredrik Bruu Ringdal: Gjenvalg som 3. vara

Innstilling til medlemmer av Valgkomiteen

  1. Inger-Elsa Kjustad: Inn som medlem
  2. Per Vinsdal: Inn som medlem
  3. Erik R. Paulsen: Inn som 1. vara

Presentasjon:

Erik Hansen (f. 1951), styreleder i én periode, og satt én periode som vara før det. Også vært styremedlem i CarciNor Øst. Erik er pasient og bor i Sandefjord.

Mona Fevang (f. 1962), nestleder i tre perioder. Også leder av CarciNor Vest. Mona er pasient og bor i Bergen.

Erik Høy-Petersen (f. 1947), lang erfaring med ulike styreverv. Erik er pasient og bor i Oslo.

Mette Jackson (f. 1951), likeperson, sittet flere perioder i CarciNor Øst. Mette er pårørende/etterlatt og bor i Fredrikstad.

Helen Elisabeth Christensen (f. 1963), lang erfaring både innen innkjøp og opplæring/utvikling. Helen er pasient og bor i Oslo.

Fredrik Bruu Ringdal (f. 1974), vara i én periode. Også styremedlem i CarciNor Øst. Jobber med petroleumsteknologi. Fredrik er pasient og bor i Sandefjord.

Inger-Elsa Kjustad (f. 1944), styremedlem og likepersonkoordinator i flere perioder. Inger-Elsa er pasient og bor på Fetsund.

Per Vinsdal (f. 1948). Per er pasient og bor i Oslo.

Erik R. Paulsen (f. 1949). Erik er pårørende/etterlatt og bor i Oslo.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button