Nyheter og nyhetsarkiv

Hovedstyret i CarciNor kaller inn til ekstraordinært landsmøte!

Tidspunkt: Onsdag 30. september 2020, kl.11.00-13:00

Sted: Øvre Vollgate 11, Oslo

 Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte i henhold til vedtektenes § 9.

§ 9 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret når det oppstår situasjoner som etter hovedstyrets eller revisors mening er av en slik karakter at landsmøtet må ta stilling til dem.

Hovedstyret må innkalle til ekstraordinært landsmøte når minst 20 % av medlemmene krever det.

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 - en - måneds varsel, og behandler bare saker nevnt i innkallingen.

Ekstraordinært landsmøte likestilles med ordinært landsmøte.

Bakgrunn

Med bakgrunn i koronasituasjonen og igjen forskyvning av Landskonferanse, finner vi det riktig ut i fra vedtektene våre, å avholde et ekstraordinært Landsmøte.

Denne innkallingen er sendt alle medlemmer per e-post, sammen med årsberetning, årsregnskap og balanse, samt revisors beretning (også sendt alle medlemmer per e-post 14.05.2020), i tillegg til forslag om vedtektsendring, forslag om å videreføre dagens kontingent, og oversikt over de som er på valg. Se agenda.

Møtet vil bli avholdt i Oslo onsdag 30. september kl. 11:00 i CarciNor sine lokaler i Øvre Vollgate 11.

For at vi skal kunne overholde de lokale smitteverntiltakene, er det kun påmeldte deltakere som kan delta på Landsmøtet.

Påmelding til sekretariatet på e-post; eller telefon 21420680 innen 15. september.

 

Vi ønsker velkommen til ekstraordinært landsmøte.

 

CarciNor, Sandefjord, 28. august 2020

Erik Hansen (sign), styreleder

 

Agenda for CarciNors 23. ordinære landsmøte

Tidspunkt: Onsdag 30.september 2020, kl.11.00-13:00

Sted: Øvre Vollgate 11, Oslo

Følgende saker legges frem for landsmøtet for behandling.

 1. Styrets beretning og regnskap 2019
 2. Budsjett 2020
 3. Videreføring av kontingent
 4. Vedtektsendringer
  1. Forslag om å endre § 8, avsnitt to:
   1. «Ordinært landsmøte holdes hvert år innen 1. mai på sted som fastsettes av hovedstyret.» til:
   2. «Ordinært landsmøte holdes hvert år innen 15. juni på sted som fastsettes av hovedstyret.»
 5. Valg:

Valgkomiteens innstilling til nye kandidater til Hovedstyret

 1. Erik Hansen: Gjenvalg som styreleder
 2. Mona Fevang: Gjenvalg som styremedlem
 3. Erik Høy-Petersen: Inn som styremedlem
 4. Mette Jackson: Inn som 1. vara
 5. Helen Elisabeth Christensen: Inn som 2. vara
 6. Fredrik Bruu Ringdal: Gjenvalg som 3. vara

Innstilling til medlemmer av Valgkomiteen

 1. Inger-Elsa Kjustad: Inn som medlem
 2. Per Vinsdal: Inn som medlem
 3. Erik R. Paulsen: Inn som 1. vara

Påmelding til sekretariatet på e-post; eller telefon 21420680 innen 15. september!


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button