Nyheter og nyhetsarkiv

FORSKNING

Forskningsmidler til forskning på NET-kreft

Nyheter web forskning

Dr. Haugviks forskningsprosjekt er et konkret eksempel på gode forskningsprosjekter som har fått støtte fra CarciNor.

 

Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab.

– “I mitt doktorarbeid har vi inkludert over 200 pasienter med denne sykdommen. Vi kunne vise at laparoskopisk kirurgi, åpen bukspyttkjertelkirurgi med karrekonstruksjon og kirurgisk behandling av nevroendokrint karsinom i bukspyttkjertelen kan utføres trygt med onkologisk gunstig utfall.

 

Dedikert til CarciNor

I forskningsprosjektet dedikerer dr. Haugvik dette til CarciNor.

«This work is dedicated to CarciNor, the Norwegian patient association for neuroendocrine cancer, for its invaluable efforts in raising awareness about and support for patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer.

Dr. Haugvik er tildelt CarciNors forskningspris for NET-kreft i 2011.
Les mer om dr. Haugvik og forskningsprosjektet i CarciNors blogg her ....

 

Østlandsposten 2016 web

Østlandsposten med artikkel om dr. Haugvik, som har oppnådd doktorgrad innen nevroendokrin kreft. 

Les mer i Østladspostens artikkel her ...

Delt til CarciNors medlemmer iht avtale med Østlandsposten.

 

 

Forskningsmidler fra CarciNor

Bakgrunnen for at CarciNor kan dele ut forskningsmidler er CarciNors medlemmer. Små og store bidrag, og ikke minst mange minnegaver. En flott måte å minnes og hedre en person som er gått bort.

Gjennom tildeling av prisen, både i år og tidligere, viser vi som forening at vi tar godt vare på de innsamlede midlene til NET-kreft pasienters beste. CarciNor er en aktiv forening i forhold til å ta de innsamlede midlene i bruk, dette er ikke midler som bare settes av på en konto. Av de innsamlede midlene går 100% til formålet, administrasjonskostnadene dekkes av CarciNors ordinære midler. 

Les mer om CarciNors forskningspris i våre retningslinjer for forskningsprisen.

http://www.carcinor.no/index.php/tenksebra/carcinor-og-forskning

 

Søk om midler til forskning på NET-kreft

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning på NET-kreft. Søknadsfrist er 15 september. Les mer her....

 

Les mer om CarciNors forskningspris i vår folder her ...

Forskningsfond brosjyre 2014 mai                    

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button