Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge. 
CarciNor er tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem.

Kreftforeningen arbeider for

  • at færre skal få kreft
  • at flere skal overleve kreft
  • best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende

 

Kreftlinjen

Kreftlinjen

Kreftlinjen er et tilbud fra Kreftforeningen, (foto fra Kreftforeningen).
Kreftlinjen kan være en god støtte ved spørsmål om kreftsykdom, økonomi og rettigheter, eller bare behov for noen å prate med.
Tjenesten er et tilbud til kreftpasienter, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Du kan velge å være anonym.
Kreftlinjen gir informasjon om Kreftforeningens legater til kreftpasienter med økonomiske vanskeligheter.

Kreftlinjen bemannes av sykepleiere, sosionomer og jurister som har taushetsplikt. 

 

Mange tilbud

Kreftforeningen har en rekke tilbud til kreftpasienter og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid. Kreftforeningen finansierer over 25% av all kreftforskning i Norge og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

 

Mer informasjon

(1) Kreftlinjen https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kreftlinjen-spor-fagfolk-om-rad/
(2) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button