CarciNor fordi

 Vi trenger en pasientforening som arbeider for NET-kreft pasienter fordi:

  • Det er et faktum at NET-kreft pasienter ofte får stilt feil diagnose, eller blir diagnostisert for sent. Dette kan ha negative følger for deres overlevelse og for deres livskvalitet.

  • Norge har leger, sykepleiere og helsepersonell som er blant verdens beste på NET-kreft.  Det er vesentlig at alle NET-kreft pasienter får behandling ved de sykehusene som har ekspertise for dette.

  • NET-kreft pasienter må få rask tilgang til de vitenskapelige og medisinske framskritt som skjer på dette området og ha tilgang til den best mulige behandling.

  • Prognosen for pasienter med NET-kreft blir betydelig redusert ved mangel på tilgang til behandling av kvalifisert helsepersonell.

  • NET-kreft pasienter kan med rask diagnose og god behandling oppnå mange flere leveår og økt livskvalitet.

  • CarciNor arbeider for å øke kunnskapen om NET-kreft, behovet for rask diagnose og tilgang til best mulig behandling og pleie. 

  • CarciNor arbeider for å synliggjøre NET-kreft pasienter og bidra til mer og bedre informasjon om NET-kreft

  • CarciNor er en betydelig bidragsyter til forskning på NET-kreft

 

cn sick

 Støtt kreftsaken, støtt CarciNor og alle som er rammet av NET-kreft, bli medlem!

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button