For alle som er engasjert i NET-kreft

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

Les mer …


Kontaktinformasjon for CarciNor

Her finner du informasjon om CarciNor og hovedstyret i foreningen.

Les mer …


Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge. 
CarciNor er tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem.

Les mer …


CarciNors medlemsblad

Helt fra CarciNor startet i 1997 har foreningene hatt nyhetsbrev og medlemsblad.
Her finner du våre første utgaver av medlemsbladet - CarciNors medlemsblad.

Les mer …


Starte lokallag?

Har du lyst til å være med å starte lokallag i CarciNor? 

Les mer …


CarciNor på Vestlandet

CarciNor Vest er vårt lokallag for medlemmer knyttet til Helse Vest. Lokallaget er etablert i Bergen.

Les mer …


CarciNors presentasjoner

Presentasjonene er laget med tanke på foredrag ved kurs og konferanser, men er også en god kilde til informasjon om CarciNor og våre aktiviteter.

Les mer …


CarciNors oppslag/postere

CarciNor har egne oppslag/plakat/postere om foreningen og våre tilbud.

Les mer …


Bli med på NET-Kafé 

Kafémøtene er et trivelig, uformelt møtested for de som kan tenke seg å komme sammen med andre som er i samme situasjon.

Les mer …


CarciNor er en anerkjent pasientorganisasjon

CarciNor er en anerkjent pasientorganisasjon både nasjonalt og internasjonalt, som en forening som arbeider for kreftpasienter og deres pårørende.

Les mer …


NETverket

CarciNors har eget medlemsblad og temahefter 

Les mer …


CarciNors lokallag

Her finner du våre kontaktpersoner for laokallagene.
Lokallagene arrangerer blant annet møter, temakvelder, Café møter, utflukter, m.m.

Les mer …


CarciNor Midt Norge

CarciNor har lokallag i Trondheim, CarciNor Midt Norge.

Les mer …


CarciNor på Østlandet

CarciNor Øst er vårt lokallag for Østlandet. Lokallaget er etablert i Oslo.

Les mer …


CarciNor fordi

 Vi trenger en pasientforening som arbeider for NET-kreft pasienter fordi:

Les mer …


CarciNor in English

CarciNor is the Norwegian patient advocacy association for neurendocrine (NET) and carcinoid cancer.
CarciNor offers support to patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer and all who support patients with NET cancer.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button