Nukleærmedisinske undersøkelser

Diagnostisering av NET-kreft med nukleærmedisinske undersøkelser

Oktreotid scintigrafi

Ved oktreotid scintigrafi undersøkelser bruker man en teknikk for avbilding av kroppen. Celler som mottar hormone impulser gjør dette igjennom reseptorer på cellenes overflate.  For grunner som enda ikke er helt kartlagt, har mange nevroendokrine svulstceller spesielt sterke reseptorer; for eksempel, GEP-NET krefttyper har ofte sterke reseptorer for somatostatin som er et alminnelig hormon. Ved bruken av oktreotid scintigrafi bruker man en syntetisk form av somatostatin, som er kjemisk bundet til et radioaktivt sporstoff. Denne gis som en injeksjon i armen og skanningen gjøres vanligvis igjen 24 timer senere. Disse skannene kan diagnosere og lokalisere rundt 80-90% av GEP-NET kreft.
Oktreotid scintigrafi er en dyr diagnostisering som tar lang tid. Pasienten må gjerne være på sykehuset over flere dager.

 

PET

PET (Positive Emission Tomography) er en nukleærmedisinsk avbildingsteknikk som produserer et tredimensjonalt bilde av de funksjonale prosessene i kroppen. Når et sporstoff blir sprøytet inn i kroppen, søker dette til steder hvor glykose blir brukt til energi. Dette vil påvise kreft fordi de kreftcellene vil bruke glykose på en annen måte en i et friskt vev. Det vil også fremvise endringer i vevet som bruker glykose som sin hovedkilde for energi – for eksempel hjernen. Det blir normalt brukt i forbindelse med en CT bilde til å bygge opp et bilde av svulstenes størrelse, sted og status.

PET er meget avansert utstyr og foreløbig er det bare få sykehus som har dette. Det er ikke alle som har kreft som vil trenge en PET undersøkelse. Det kan være andre typer tester og røntgenundersøkelser som kan være et bedre alternativ.

 

 

Netty CT

Diagnostisering med PET og 68Ga DOTATOC

I de siste årene er det kommet til flere nye verktøy for diagnostisering som er spesielt lovende og viktige for NET-kreft pasienter. Nukleærmedisinsk diagnostisering med PET og 68Ga DOTATOC har potensiale til å gi en ny dimensjon til kreftbehandling av NET-kreft pasienter i Norge. Dette er et verktøy som vil føre til grunnleggende endringer i diagnostisering og behandling for disse pasientene.

PET (Positron Emisjons Tomografi) er en unik diagnostiseringsmulighet for kreftpasienter. For saktevoksende svulster som NET-kreft er den derimot ikke så bra. Kontrastmiddelet (FDG) som brukes i dag klarer ikke å fange opp disse høyt differensierte svulstene. Derfor må man bruke et annet alternativ, 68Ga DOTATOC for å finne disse svulstene. Det er studier som viser at med disse kan over 90 % av alle nevroendokrine tumorer påvises. 

PET/CT med 68Ga DOTATOC blir i økende grad brukt i utredning og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster. Dette har gitt tidligere sykdomsdiagnose og bedre sykdomskartlegging. Man kommer tidligere i gang med målrettet behand­ling og man får en bedre behandlings-oppfølging.

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • CarciNors blogg. NET-kreft, diagnostisering med Gallium(3)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(4)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) CarciNors blogg. NET-kreft, diagnostisering med Gallium http://carcinor.wordpress.com/2014/07/........
(4) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/....

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button