Likeperson brosjyre feb 2018 trykk utf

Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende. 
Gjennom likepersonarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av NET-kreft.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button