Forekomst

Det er insidens og prevalens som forteller om forekomst, eller antall sykdomstilfeller.

Insidens

Insidens angir hvor mange nye individer i en bestemt gruppe som får en gitt tilstand i en gitt tidsperiode, for eksempel nye tilfeller av NET-kreft per år. 

Insidensen av nevroendokrine svulster angis i "Pakkeforløp for nevroendokrine svulster" (2015) - Det diagnostiseres årlig rundt 850 nye tilfeller av nevroendokrine svulster (11). 

For de to vanligste undergruppene av NET-kreft, gastrointestinal og bronko-pulmonær (høyt differensiert NET) angis insidensen internasjonalt til 5,25/100 000. For Norge vil dette utgjøre ca. 250 tilfeller per år (4) (10).

 

    

insidens

Illustrasjon fra Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET(9)

Insidensen av NET-kreft øker

Insidensen for NET-kreft er økende. Internasjonalt regner man en økning på hele 500% over de siste 30 år (9). I Norge er det studier som viser en økning på 72 % over en 10 års periode (1993 – 97 til 2000 – 04) (6).

For gastrointestinal og bronko-pulmonær NET som er de to vanligste undergruppene, har insidensen internasjonalt økt fra 1/100 000 til 5/100 000. Økningen er størst for NET i tynntarm, rektum og lunger(4).

Bakgrunnen for økning av NET-kreft er uklar. Noe av økningen kan forklares med bedre diagnostiseringsteknikker og økt oppmerksomhet på denne sjeldne kreftformen (7), men man ser også en reel økning av antall NET-kreft tilfeller.

 

Prevalens

Prevalensen angir hvor mange som lever med en sykdom i befolkningen, hvor vanlig en bestemt tilstand er.
Prevalens brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. Prevalens oppgis vanligvis i prosent av befolkningen eller som antall av en begrenset gruppe, som "1 av 1000".

Prevalens for NET-kreft.
For NET-kreft er prevalensen 35/100 000 (5) (10). I en befolkning på 5 millioner, Norge, vil dette anslagsvis være 1750 personer. På grunn av lang levetid med metastatisk sykdom er NET-kreft den nest største kreftsykdommen i mage-tarmkanalen (gastrointestinale trakt) (4).

 

Kreftregisteret 

Kreftregisteret(8) regner nevroendokrin kreft som en gruppe med 68 definerte diagnoser. Antall tilfeller av nevroendokrin kreft er ikke offentligjort på deres hjemmesider eller i ”Cancer in Norway 2010”, men ved henvendelse til Kreftregisteret melder de om disse registrerte tilfellene av nevroendokrin kreft i 2010:  Kvinner 690, Menn 577, Totalt 1267 tilfeller. 
Kreftlex (2010) grupperer forekomsten av NET-kreft i 2010; ca. 300 høyt differensierte og ca. 900 lavt differensierte nevroendokrine svulster (1).

Den største gruppen av Kreftregisterets registrering av nevroendokrin kreft er lungekreft som oppstår fra nevroendokrine celler. For bare en av disse lungekreftene, småcellet lungekreft (SCNEC), regner man at denne utgjør 15-20% av lungekrefttilfellene dvs. ca 600 personer/år (8). 

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • Nordic Guidelines 2010 for diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours(5)
  • Nevroendokrine svulsters epidemiologi (6)
  • Neuroendocrine tumors: recent progress in diagnosis and treatment (7)
  • Diagnostikk og behandling av nevroendokrin kreftsykdom(4)
  • Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET(9)
  • Helsedirektoratet, Pakkeforløp for nevroendokrine svulster(11)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/.....
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) Diagnostikk og behandling av nevroendokrin kreftsykdom, Halfdan Sørbye, overlege, dr.med., Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus. http://www.bestprac.no/....
(5) Nordic Guidelines 2010 for diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours. Eva Tiensuu Janson, Halfdan Sørbye, Staffan Welin, Birgitte Federspiel, Henning Grønbæk, Per Hellman, Øystein Mathisen, Jann Mortensen, Anders Sundin, Espen Thiis-Evensen, Matti J. Välimäki, Kjell Öberg, Ulrich Knigge http://informahealthcare.com/.....
(6) Nevroendokrine svulsters epidemiologi. Hauso O., http://tidsskriftet.no/article/1772776/
(7) Neuroendocrine tumors: recent progress in diagnosis and treatment. Professor Kjell Øberg  http://erc.endocrinology-journals.org/.....
(8) Kreftregisteret http://www.carcinor.no/images/.....
(9) Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET. Professor Kjell Øberg Dept. of Endocrine Oncology Uppsala University. Presentation in Nashville Oct. 2011 http://www.mc.vanderbilt.edu/.....
(10) Neuroendocrine gastro-entero-pancreatic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. K.Öberg, U.Knigge, D.Kwekkeboom, A.Perren. ESMO 2012 http://annonc.oxfordjournals.org/cont......
(11) Pakkeforløp for nevroendokrine svulster https://helsedirektoratet.no/Documents/.....

 

     

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button