ressurs bilde NET patientbroschyr NORSK

”Hva er NET-kreft” er en informasjonsbrosjyre for pasienter og deres nærstående med nevroendokrin kreft (NET-kreft eller NET).
Denne brosjyren inneholder 8 avsnitt som dekker en rekke emner, blant annet hvordan NET-kreft kan oppstå, ulike
typer av NET-kreft, symptomer på NET-kreft, behandling av sykdommen og hvordan du kan skape en effektiv
kommunikasjon med helsepersonellet som behandler deg.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button