Endetarmskreft NET

I 50 % av tilfellene med nevroendokrine svulster i endetarm er pasienten uten symptomer, og svulsten oppdages tilfeldig.

 

Pasienten kan ha lokale symptomer som forstoppelse, blødning og smerte. Det er anslått at 10-15 % av svulstene sprer seg til andre organer. Dattersvulster finnes da ofte i lever og i lymfeknuter.

Carcinoidsyndromet med diaré, flushing (hudrødming), hjerteklaffefeil og astmaliknende plager opptrer meget sjelden. Det samme gjelder lunge- og skjelettmetastaser. Er modersvulsten mindre enn 1 cm, er sjansene for spredning veldig små (mindre enn 5 % av pasientene). Er modersvulsten derimot større enn 2 cm, er sjansen for spredning store.

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(3)
  • NETipedia, Understanding NETs(4)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendo....
(3) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) NETipedia, Understanding NETs http://www.netipedia.org/

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button