Strålebehandling

Radioaktiv isotopbehandling (PRRT (peptide receptor radionuclide therapy)) og strålebehandling.

Radioaktiv isotopbehandling

Denne behandlingen involverer en tilsvarende strategi som blir anvendt ved oktreotid scan, men røntgendosen er høy nok til å forebygge svulsten mot å vokse ytterligere eller til og med fjerne svulsten. Denne behandlingen kan gis til pasienter som har fått påvist svulster med reseptorer (mottakere) som somatostatin kan binde seg til.

Behandlingen skjer ved at radioaktive substanser blir kjemisk kombinert med hormoner (somatostatin) som man vet samler seg i en NET kreft.  Denne kombinasjonen gis til pasienten intravenøst, somatostatin vil koble seg til svulsten og den vedlagte strålingen vil drepe svulstcellene. Det er en rekke forskjellige radioaktive midler som er tilgjengelig, den som er mest brukt for nevroendokrine svulster er Lutetium177-DOTATATE. 

Dette behandlingstilbudet finnes ikke i Norge. Pasienter som skal ha denne behandlingen blir henvist til Uppsala i Sverige eller Rigshospitalet, København. Behandling gis 1 til 6 ganger, vanligvis med 8 uker mellom hver behandling. Pasienten er isolert første døgnet for å beskytte andre mot stråling. Pasienten oppholder seg på sykehuset/pasienthotell i 4 til 7 dager ved hver behandling. Les mer om Lutetium behandling her ....

 

Stålebehandling

Strålebehandling brukes ved en rekke forskjellige kreftsykdommer. Denne behandlingen er lite aktuelt ved behandlingen av nevroendokrine svulster. Stålebehandling kan noen ganger brukes som symptomlindrende effekt ved spredning til skjelettet. 

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) 177Lu-DOTATATE http://www.adacap.com/prodotti.php?c=00002&a=00022&l=eng

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button