Retningslinjer likepersoner 2016

Retningslinjer for likepersonsarbeidet i CarciNor. Likepersonarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende. Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button