Internasjonalt engasjement for NET-kreft

Intenasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for alle som arbeider for kreftsaken. Dette er også viktig for oss som arbeider for nevroendokrin kreft.
Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i samarbeid med andre pasientforeninger både her hjemme og internasjonalt.

Selvsagt skal vi som pasientforening være internasjonalt organisert på samme måte som forskere, leger og helsepersonell. Selvsagt skal pasienter og pårørende være oppdatert på det som skjer innen NET-kreft. Den er viktig å ha et internasjonalt brukerperspektiv for NET-kreft pasienter, den internasjonale NET-kreft organisasjonen INCA representerer i høy grad brukerperspektivet på NET-kreft.

 

aktiv inca board intro

NET-kreft er internasjonalt

Nevroendokrin kreft (NET) er en internasjonal sykdom. En sykdom som rammer pasienter og pårørende på tvers av landegrenser og kontinenter. Utfordringene omkring NET-kreft er universale, og vi i Norge har de samme utfordringene som andre NET pasientgrupper uavhengig av hvor vi bor.
Forskning på NET og på nye medisiner er internasjonal. Norske leger og sykepleiere er aktive i internasjonale fora, og sikrer at norske pasienter nyter godt av de fremskritt som gjøres innen behandling av NET.

 

En global utfordring

INCA har et utstrakt samarbeide med de ledende organisasjonene innen NET-kreft, og er en naturlig deltaker og samarbeidspartner for de store kongressene innen NET. European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS), The North American Neuroendocrine Tumor Society (NANETS) er bare noen av samarbeidspartnerne. Gjennom INCA har CarciNor fått adgang til internasjonale kongresser, og ny og oppdatert informasjon fra verdens ledende forskere på NET.

 

Informasjon og kompetanse

Formidling av nøyaktig og brukervennlig informasjon om nevroendokrin kreft er et viktig mål for INCA. Gjennom INCA har CarciNor tilgang til aktuelt informasjonsmateriell, bilder, grafikk for NET-kreft, postere, foldere, infografikk med mer.
INCA har utarbeidet informasjon og dokumentasjon på NET-kreft av høy kvalitet, materiellet er oversatt til norsk. Dette er materiell som CarciNor har hatt stor nytte av blant annet på vår hjemmeside, blogg, brosjyrer og mye mer. Les mer om NET-kreft fra INCA her …

 

CarciNor har mye å bidra med

Utfordringene omkring NET-kreft er universale. Utfordringer omkring diagnostisering, behandling og pleie er de samme uavhengig hvor du bor i verden. NET-kreft er sjeldent og det er få NET pasienter, men ved å samarbeid internasjonalt blir vi mange og kan få til uendelig mye mer enn å stå alene.

Internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for alle som arbeider for kreftsaken. Dette er også viktig for oss som arbeider for nevroendokrin kreft. Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i samarbeid med andre pasientforeninger både her hjemme og internasjonalt. Les mer om NET-kreft fakta her …

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button