Aktiv med NET-kreft

Å innta en aktiv rolle, å være engasjert og holde seg informert vil være til stor hjelp for deg og dine nærmeste.

Les mer …


Mestre livet med kreft

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer.
Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig.

Les mer …


Jeg vil gjerne bidra for CarciNor

De aller fleste blir kjent med CarciNor etter at man selv eller en av dine nærmeste er rammet av en alvorlig kreftsykdom. Mange vil gjerne gjøre noe selv, være aktiv i en vanskelig situasjon. Dette kan være en god måte å komme gjennom en vanskelig periode.

Les mer …


CarciNors brosjyrer

Gjennom våre brosjyrer vil CarciNor formidle informasjon og kunnskap om pasientarbeid og NET-kreft.

Les mer …


Brukermedvirkning

Brukermedvirker fra CarciNor.
Vil du være med på å forbedre forholdene for pasienter og pårørende?

Les mer …


Møte med legen

Mange NET-kreft pasienter har kontakt med leger og annet helsepersonell med jevne mellomrom gjerne over flere år. Når du skal til legen, er det lurt å ha tenkt gjennom hva du ønsker å snakke om.

Les mer …


Fastlegen - Viktig for deg som har kreft

Det er fastlegen har ansvaret for deg som pasient og er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen der du bor. Under kreftbehandling på sykehuset er det lurt å holde kontakt med fastlegen. 

Les mer …


La oss snakke om NET-kreft

La oss snakke om NET-kreft på den internasjonale dagen for NET-kreft, nevroendokrin kreft.
NET-kreft dagen handler om fellesskap for de som er rammet - et fellesskap som kan gi hjelp, råd og støtte.

Les mer …


CarciNors blogg

CarciNor blogger for å fremme engasjement for NET-kreft.

Les mer …


NET-kreft dagen

Den internasjonale NET-kreft dagen, 10. november.
NET-kreft dagen - et fellesskap for de som er rammet - et fellesskap som kan gi hjelp, råd og støtte.

Les mer …


Internasjonalt engasjement for NET-kreft

Intenasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for alle som arbeider for kreftsaken. Dette er også viktig for oss som arbeider for nevroendokrin kreft.
Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i samarbeid med andre pasientforeninger både her hjemme og internasjonalt.

Les mer …


INCA - den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen

INCA har forpliktet seg til å være den globale talsmann for nevroendokrine (NET) kreftpasienter. Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den ultimate behandling.

Les mer …


CarciNor på sosiale media

CarciNor er aktive på sosiale medier. Det er opprettet egne sider og muligheter til å følge disse. Vi håper du vil støtte opp om CarciNor ved å følge oss på de sosiale media.

Les mer …


CarciNor på film

CarciNor har flere filmer. Her presenteres CarciNor, personer og pårørende som er rammet av NET-kreft.
Du finner våre filmer på vår YouTube kanal.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button