Formelt om likepersonarbeidet

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet.

 

CarciNor likepersoner er kvalitetsikret og godkjent gjennom vår likepersonsordning. Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper. Alle våre likepersoner har avlagt skriftlig taushetsløfte. CarciNor har egen likepersonkooordinator som er tilsluttet hovedstyret. Les mer om retningslinjer her ...

Likepersonsarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter.
CarciNor har egne retningslinjer for likepersonarbeidet.

Les retningslinjene her ...... 

 

Likepersonkoordinator

CarciNor har en ansvarsperson/fagperson, en likepersonkoordinator for oppfølging av likepersonene i foreningen.

Likepersonkoordinatoren sikrer at CarciNor har en god oppfølging av foreningens likepersoner. Likepersonkordinatoren
er også bindeledd mellom likepersoner og CarciNors hovedstyre. Du treffer likepersonskoordinatorern på likeperson(a)carcinor.no

Les mer om likepersonskoordinator i retningslinjene.

 

Likepersonsrapportering

Skjema likepersonsaktiviteter CarciNor 2016

Likepersonens rapportering er en viktig del av CarciNors dokumentering av våre likepersonsaktiviteter. 
Rapporteringen er med bakgrunn i BUFdir og Kreftforeningens krav til CarciNor.
Dette er en del rapporteringen som CarciNor må gjøre for å vise foreningens aktivitet på likepersonsarbeidet. 

 Les mer om likeperson rapportering her .......

  

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button