Likepersoner

Vardesentere

Likepersontjenesten på Vardesenterene er et sammarbeide mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge.

På Vardesenterene er det en felles likepersontjeneste for kreftpasienter og nærstående. CarciNor er til stede på Vardesentrene sammen med de andre pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. 

Les mer om Kirsten, hun er likeperson i CarciNor og er på Vardesenteret.

 

 Vardesenteret 860x400

Vardesenter

På Vardesenteret finner du likepersontjenesten. Det betyr at du kan få snakke med en tidligere pasient som har bearbeidet sine erfaringer og bruker dette til å hjelpe, støtte og veilede andre pasienter og pårørende.

vardesenteret_logo_7182a   Tjenesten bemannes av representanter fra pasientforeningene som representerer ulike kreftdiagnoser. Her finner du også representanter fra CarciNor.


Likepersontjenesten kan også formidle kontakt til pasient- og likemannsorganisasjonene som driver med likepersonarbeid i ditt nærmiljø.

 

Tilbudet er åpent for alle.

Les mer om Vardesenteret på Radiumhospitalet

Les om Vardesenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim 

 

Vardesenteret på Haukeland i Bergen

Haukeland_1  

CarciNor og de øvrige pasient- og likemannsforeningene, Kreftforeningen og Haukeland Universitetssjukehus har i samarbeid utviklet en felles likemannstjeneste for kreftpasienter og pårørende på Haukeland. 

 

   

 

Her kan du møte en likeperson i Vardesenteret i Atriet på Parkbygget. Det kan også legges til rette for besøk av en likemann på pasientrom, og etter avtale kan møtet foregå til andre tider.

Ønsker du å kunne prate med noen som har erfart hva det vil si å ha kreft eller å være pårørende? En som kan lytte, dele erfaringer og kanskje vise vei videre? Eller bare en du kan dele en liten stund med? Da er kanskje en likemann noe for deg.
Les mer om likemannstjenesten på Haukeland

 

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button