FORSKNING

Sebra og forskning

sebra forside web

Sebrastripene og de mange forskjellige mønstrene kan fortelle oss om kreftmetastaser.

Forskere ved Johns Hopkins universitet I USA har oppdaget spesifikke mønstre som kan hjelpe oss å forstå hvordan kreftceller sprer seg. 

 

Hos de aller fleste pasienter med NET er sykdommen oppdaget så sent at kreften har dannet metastaser. De fleste NET-pasienter har spredning til bukhule, lever, lymfer og andre steder i kroppen.

CarciNor brosjyre oktober 2017 web

Les mer om NET-kreft og sebraer her ....


Underfinansiert NET-kreft forskning

Sebrastripene og forskning belyser også underfinansieringen det er på forskning på NET kreft. Ved å se på hvordan de økonomiske midlene fordeles på de forskjellige krefttypene finner man at det er veldig små midler som går til forskning på sjeldne kreftsykdommer og NET-kreft. For NET-kreft er det bare ca. 2-3% av forskningsmidler per pasient i forhold til for eksempel per pasient for de store kreftsykdommene som bryst-, lymfe- eller prostatakreft.


CarciNors forskningsfond

Forskningsfond

I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.
 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button