Forskning

FORSKNING

Forskning

CarciNor brosjyre oktober 20177 web

Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide.

CarciNor arbeider for å bidra til å informere om, og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft

Les mer …


CarciNors forskningsfond for NET-kreft

CarciNor er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

Les mer …


 

Sebra og NET-kreft

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til nevroendokrin kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol.

 

CarciNor logo sebra   Bakgrunnen for dette er ikke den Afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra” som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

“When you hear hoof beats,
think of horses, not zebras.”


Dette er et gammelt begrep som brukes blant annet i medisinstudiet i USA. Hører man hovslag, så er det sannsynligvis en hest, ikke en sebra. Helsemyndighetene i USA brukte for eksempel dette begrepet i forbindelse med utbrudd av Nil-virus i New York City, hvor leger ble advart om at det kunne dukke opp flere ”sebraer” (sjeldne virus)

.

Les mer …


FORSKNING

Sebra og forskning

sebra forside web

Sebrastripene og de mange forskjellige mønstrene kan fortelle oss om kreftmetastaser.

Forskere ved Johns Hopkins universitet I USA har oppdaget spesifikke mønstre som kan hjelpe oss å forstå hvordan kreftceller sprer seg. 

Les mer …


Stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft

For første gang ble det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent.

Les mer …


FORSKNING

CarciNors forskningspris

Forskningsfond tildelt dr. Lilleaas 2017a web

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

Les mer …


CarciNor deler ut forskningsmidler

Forskningsmidler web 2014

CarciNor deler ut forskningsmidler.
Vi søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.

Les mer …


 

Sebrastripene og sebraene har mange fellesnevnere med NET-kreft

Sebrastripene er individuelle for hver enkelt sebra. Det er ingen sebraer som er like, slik er det også med NET-kreft. Hver enkelt av pasientene med NET-kreft krever individuell diagnostisering, behandling og oppfølging.

sebra striper

Les mer …


FORSKNING

Global NET Cancer Survey

 Survey NET global web

Resultatene fra den Internasjonal forskningsstudien på NET-kreftpasienters erfaringer og livskvalitet er kommet. Studien ble presenteret på ENETS konferansen i Barcelona i mars 2015.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button