FORSKNING

Global NET Cancer Survey

 Survey NET global web

Resultatene fra den Internasjonal forskningsstudien på NET-kreftpasienters erfaringer og livskvalitet er kommet. Studien ble presenteret på ENETS konferansen i Barcelona i mars 2015.

CarciNor deler ut forskningsmidler

Forskningsmidler web 2014

CarciNor deler ut forskningsmidler.
Vi søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.

FORSKNING

CarciNors forskningsfond for
NET-kreft

Forskningsfond

CarciNor er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Les mer om CarciNor og forskning her .....


Støtt CarciNors forskningsfond

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft. Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank.

CarciNors forskningsfond kontonummer: 5082.07.66331

Vi takker for din støtte til forskning for bedre utredning og behandling av NET-kreft.

 

CarciNors brosjyre om forskning

Forskningsfond brosjyre 2014 mai

Les mer her .......

 


Søk om forskningsmidler fra fondet

Forskning 2017 web1

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer her ....

 

Gave til forskning

Forskning gave txt web

Les mer om CarciNors forskningsfond og hvordan du kan bidra til forskning på NET-kreft. Les mer her ....

 

 

Stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft

NET-kreft studie mai 2014

 

CarciNor har deltatt på ”Global NET Pasient Survey”.
For første gang ble det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent. Les mer her ....

Deltakere i studien var NET-kreft pasienter over hele verden. Studien ble oversatt til en rekke språk, også norsk.

Det er viktig at også vi i Norge bidrar i studier og deler våre erfaringer om diagnose og behandling. 

FORSKNING

CarciNors forskningspris

Forskningsfond tildelt dr. Lilleaas 2017a web

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent