Sebrastripene og sebraene har mange fellesnevnere med NET-kreft

Sebrastripene er individuelle for hver enkelt sebra. Det er ingen sebraer som er like, slik er det også med NET-kreft. Hver enkelt av pasientene med NET-kreft krever individuell diagnostisering, behandling og oppfølging.

sebra striper

Det er en rekke forskjellige diagnoser og underdiagnoser av NET. Selv om det er like diagnoser oppfører NET seg individuelt og krever individuell behandling og oppfølging.

 

Kamuflasje

Sebrastripene fungerer som en beskyttende kamuflasje. Når en sebra står stille i det høye graset på savannen kan den være nesten umulig å oppdage.
NET er vanskelig å diagnostisere, det er lett å mistolke symptomene og pasienten blir feildiagnostisert. Man kan si at sykdommen kamuflerer seg, derav mange som blir feilbehandlet.

 

Sebra stripene forteller om tilhørighet

CarciNor logo for alle med kf farge

Stripene har sosiale fordeler i sebra flokken. Disse er individuelle for hver enkelt sebra, og hjelper medlemmene i flokken til å identifisere den enkelte sebra. Dette hjelper dem til å finne igjen familiemedlemmer. Stripene hjelper dem med å ha individualitet i sebra flokken, og hjelper dem i forhold til å være et medlem av gruppen.

Dette er det vi arbeider for i CarciNor. Vi har alle vår individuelle sebrasykdom, våre egne individuelle sebrastriper.
I CarciNor bruker vi dette til å danne et fellesskap i kamp mot nevroendokrin kreft. Vi danner et fellesskap som hjelper og støtter hverandre i kamp mot en alvorlig kreft-sykdom.

 


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent