MEDLEM

Valgkomitéen søker kandidater

valgkom web

Valgkomitéen søker kandidater til hovedstyret i CarciNor.

Valgkomitéen sender herved ut en oppfordring om å foreslå kandidater til valg av hovedstyre på neste års Landsmøte. Frist er 15.10.
Se vedlagte brev og behovsanalyse.

 

Kandidater til hovedstyret

Valgkomitéen ønsker med dette å oppfordre alle medlemmer til å fremme aktuelle kandidater til hovedstyret. Valget vil skje i forkant av Landskonferansen på Sundvolden hotell, og Landsmøtet er planlagt til fredag den 22. mars 2019 kl. 17:00.

Har du forslag til gode kandidater til hovedstyret, gi oss beskjed med navn, telefonnummer og litt om hvorfor denne personen passer til dette vervet.

Send e-post til mari.sandvold(a)carcinor.no innen 15. oktober 2018.

 

Les mer; Instilling av kandidater her ....

Les mer; Behovsanalyse her ...

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent