Ekstraordinært årsmøte

NYHETER

Ekstraordinært årsmøte i CarciNor

Innkalling til ekstraordinært web

CarciNor kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

Kreftforeningens lokaler, Oslo, 30. august 2018.

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
30. august 2018.

 

CarciNor får en betydelig støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Ved tildeling av midler for 2018 påpeker BUFdir i sitt Tilskuddsbrev –«Driftstilskudd funksjonshemmedes organisasjoner 2018 - 2. utbetaling» følgende: mangler i våre vedtekter.

Dette gjelder våre vedtekter § 12. Lokallag, hvor det er mangler i forhold til de krav BUFdir stiller iht. sitt regelverk.

Det er gitt en frist for innmelding av endrede vedtekter allerede den 15.9.2018.

 

Les fullstendig innkalling her:  Innkalling_til_ekstraordinært_årsmøte_30._august_2018.pdf 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 30. august 2018

 

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent