LIKEPERSON

Likepersonseminar i Sandefjord

LK 2018 likepersonseminar web

CarciNor inviterer til likepersonseminar.
Vi inviterer alle våre likepersoner, og spesielt våre nye likepersoner. 

 

Likepersonseminar, Sandefjord 15. – 16. mars 2018

CarciNor inviterer til likepersonseminar for likepersoner med følge. Se invitasjon for mer informasjon.
CarciNor dekker reise- og oppholdskostnader. 

Påmelding til likepersonseminar i Sandefjord her ...

 

Kan du tenke deg å bli likeperson?

Er du pasient eller pårørende og kommet videre i forhold til egen helsesituasjon? Er du god til å lytte og kan være tilgjengelig om noen ønsker å ta kontakt for en prat?

En Likeperson er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning.

 

Vi trenger flere likepersoner til CarciNor og ikke minst for å være med på Vardesenter og møteplasser rundt omkring i landet.
Ta kontakt med oss på e-post  post(a)carcinor.no eller telefon 21 420 680

Les mer om likepersontjenesten i CarciNor her ....

 


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent