FORSKNING

Forskningsmidler til GEP-NEC

 Forskningsfond Andresen Hjortland web liten 2016

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskningsprosjektet Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC).

 

CarciNors forskningspris for 2016
"Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC)"

Forskningsfond Andresen Hjortland web 2016

Dette er et  pågående forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus for gastrointestinale nevroendokrine karsinomer, såkalte GEP-NEC. Dette er en undergruppe av alle nevroendokrine svulster (GEP-NEN), der nevroendokrine karsinomer er langt mer aggressive med høyere proliferasjonsrate i svulsten (Ki67 index 20-100%) og dårlig prognose. Les mer om forskningsprosjeketet i vår blogg her ...

 

CarciNors forskningspris for 2016 ble delt likt mellom dr.med. Jon Arne Søreide SUS, og forskningsprosjektet Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC).

 

Prosjektansvarlige:

Overlege dr.med. Geir Olav Hjortland
Seniorforsker og molekylærpatolog Per Arne Andresen
Patolog dr. Inger Marie Bowitz Lothe
Les mer om CarciNors forskningspris i vår folder om forskningsprisen for 2016 her ....

 

Forskningsfond Andresen Hjortland 2016

 

Les mer om forskningsprosjektet Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med GEP-NEC, i CarciNors blogg her ...

 

Forskning på NET-kreft

Studier viser at det tildeles lite økonomiske midler til forskning på sjeldne kreftsykdommer. Det er viktig at vi som pasientforening for personer med NET-kreft, aktivt bidrar til at det forskes på denne kreft formen. Les mer om CarciNors forskningsfond her ......

Støtt CarciNors forskningsfond på kontonummer: 5082.07.66331
CarciNors støtte til forskning og vårt forskningsfond er gjort mulig gjennom gaver fra våre medlemmer og støttespillere. Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft, ingen administrasjonavgift. Gaver til CarciNor gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank. Les om skattefradrag her ....

Gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft

 

 

Søk om midler til forskning på NET-kreft

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning på NET-kreft. Søknadsfrist er 15 september. Les mer her....

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent