FORSKNING

Doktorgrad til Sven-Petter Haugvik

Petter 1 web

Østlandsposten med artikkel om dr. Haugvik, som har oppnådd doktorgrad innen nevroendokrin kreft. Dr. Haugvik er tidligere tildelt CarciNors forskningspris for NET-kreft.

 

Vel gjennomført disputas av dr.Haugvik ved Institutt for klinisk medisin, med sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): 
Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab.

petter 1

Les mer i Østladspostens artikkel her ...

Delt til CarciNors medlemmer iht avtale med Østlandsposten.

 

Østlandsposten 2016 web

Dr. Haugvik er tildelt CarciNors forskningspris for NET-kreft i 2011.
Veldig hyggelig å lese hans dedikasjon i doktorgradarbeidet.

«This work is dedicated to CarciNor, the Norwegian patient association for neuroendocrine cancer, for its invaluable efforts in raising awareness about and support for patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer.

Les mer om CarciNors forskningspris i vår folder her ...

Forskningsfond brosjyre 2014 mai                    

 

Forskningsmidler fra CarciNor

Bakgrunnen for at CarciNor kan dele ut forskningsmidler er CarciNors medlemmer. Små og store bidrag, og ikke minst mange minnegaver. En flott måte å minnes og hedre en person som er gått bort.

Gjennom tildeling av prisen, både i år og tidligere, viser vi som forening at vi tar godt vare på de innsamlede midlene til NET-kreft pasienters beste. CarciNor er en aktiv forening i forhold til å ta de innsamlede midlene i bruk, dette er ikke midler som bare settes av på en konto. Av de innsamlede midlene går 100% til formålet, administrasjonskostnadene dekkes av CarciNors ordinære midler. 

Les mer om CarciNors forskningspris i våre retningslinjer for forskningsprisen.

http://www.carcinor.no/index.php/tenksebra/carcinor-og-forskning

 

Søk om midler til forskning på NET-kreft

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning på NET-kreft. Søknadsfrist er 15 september. Les mer her....


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent