Kreftrelatert stress

kreft stress web

Kreftrelatert stress er et posttraumatisk stressymptom. En blir påført stress av en påvirkningsagent som er en påminnelse om en negativ opplevelse relatert til kreft.

Det kan være f.eks når en tar medisin, når en venter på prøveresultater, ord eller personer, som gir assosiasjoner til kreftdiagnosen. Det bidrar til stress, uro eller engstelse.

Kreftsykepleier/PhD Trude Haugland skriver om kreftrelatert stress i sin doktoravhandling om NET-kreft pasienters helserelaterte livskvalitet(2). 

 

For å få bedre livskvalitet

er det nødvendig og mulig å ta grep om sitt «kreftrelaterte stress», sier Haugland. Hun har sett pasienter få forandret livet sitt ved å møte dette stresset aktivt. De forandrer seg fra å være «passiv pasient» til selv å ta grep om livet sitt og ville styre det selv. Hemmeligheten består i å tørre å møte de utløsende stressfaktorene. Stressutløsende faktorer er individuelle, derfor er det ikke noen få og lett gjenkjennelige stress- faktorer vi snakker om hos NET-kreft pasienter. Det kan være så mangt. Symptomer er imidlertid en av de mest nærliggende stressfaktorene og kan oppleves som uovervinnelige.

 

Mer informasjon

  • Den beste hjelpen kommer fra medpasienter (1)
  • NET-pasienters livskvalitet – en doktoravhandling (2)

 

Kilder:

(1) Den beste hjelpen kommer fra medpasienter, Kreftsykepleier/PhD Trude Haugland. Artikkel i NETverket. http://www.carcinor.no/images/stories/NETverket/12-NETverket%203-2012.pdf
(2) NET-pasienters livskvalitet – en doktoravhandling, Kreftsykepleier/PhD Trude Haugland. Artikel i NETverket. http://www.carcinor.no/images/stories/NETverket/13-4%20NetVerket%204-2013.pdf

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent