Fatigue

Fatigue (tretthet) er en følelse av å være unormalt trøtt, og angis av kreftpasienter som den mest plagsomme seneffekten de opplever.

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert, noe som blant annet kan gå ut over det sosiale- og seksuallivet. Dette kan vedvare i lang tid etter at behandlinger er avsluttet. 

Studier viser at fatigue/økt trettbarhet, er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.

Noen råd om hvordan leve med fatigue:

  • Energiøkonomisering – balanse mellom aktivitet og hvile ut fra ditt utgangspunkt:
  • Lev mest mulig regelmessig;  stå opp og legg deg til omtrent samme tid.
  • Sett av tid til hvile og ta små pauser i løpet av dagen.
  • Planlegge dagens aktiviteter, og gjør først de tingene som er viktigst for deg.

Forskning viser at regelmessig trening er bra, og da spesielt kondisjonstrening. Men du må aldri trene så hardt at du blir helt utmattet. Det er viktig at treningen er tilpasset ditt energinivå. Hvil alltid etter trening.

Oslo Universitetssykehus har jevnlig kurs vedrørende fatigue (2). Kurs med faglig informasjon med gode muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon for erfaringsutveksling. 

 

Mer informasjon

  • Kreftforeningen (1)
  • Fatigue, kurs ved OUS (2)

Kilder:

(1) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/seneffekter/fatigue-tretthet/ 
(2) Oslo Universitetssykehus, kursinformasjon her ......

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent