Fastlegen - Viktig for deg som har kreft

 cn fastlege1

Det er fastlegen har ansvaret for deg som pasient og er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen der du bor. Når du er under behandling ved sykehus får fastlegen alle relevante opplysninger fra sykehuset.
Under kreftbehandling på sykehuset er det lurt å holde kontakt med fastlegen. 

Fastlegen holder din pasientjournalen oppdatert og har oversikt over legemidler du trenger. Fastlegen er også viktig for å kunne henvise videre til andre hjelpeordninger som du kan trenge under og etter behandling. Dersom du blir for dårlig til å oppsøke legekontoret skal fastlegene kunne tilby hjemmebesøk om nødvendig.

Ved mistanke om kreft så er det fastlegen som vurderer din helsetilstand og henviser til riktig instans. Når du henvises videre har du rett til å få en vurdering. Les mer om møte med legen her ....

 

Kreftlinjen

Kreftlinjen kan være en god støtte ved spørsmål om kreftsykdom og rettigheter (1).

 

Mer informasjon

  • Kreftlinjen (1)
  • Fastlegen, Kreftforeningen (2)

 

Kilder:

(1) Kreftlinjenhttps://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kreftlinjen-spor-fagfolk-om-rad/
(2) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/helsevesen-og-fastlege/legebesok-dette-bor-du-tenke-pa/

 


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent