Mestre livet med kreft

Å mestre kreftsykdom både som pasient og pårørende kan være krevende under, og ikke minst etter kreftbehandling. Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig.

 

 

Montebellosenteret

Montebello

Montebellosenteret på Mesnali ved Lillehammer holder jevnlig kurs for mestring av kreft. Her arrangeres også årlig kurs for nevroendokrin kreft. Kursene har vært veldig populære blandt CarciNors medlemmer og de gir gode tilbakemeldinger.
Oppmerksomheten i kurset rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kunnskapsformidling om kreft, kreftbehandling, mestring og livet videre er i fokus. Kurset er for alle som har eller har hatt nevroendokrin kreft, med eller uten pårørende/nærstående. Les mer om Montebello her ...

 

Kreftkoordinator

Det er mange kommuner og sykehus som har kreftkoordinator. Kreftkoordinatoren kan være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Koordinatoren skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg. Kontakt kommunen din for å finne ut om de har kreftkoordinator.

 

Læring og Mestringssenteret OUS

Mestringskurs for deg som har NET-kreft (nevroendokrin kreft) og dine pårørende ved Læring og Mestringssenteret på Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet holder jevlig kurs for pasienter med nevroendokrin kreft. Kurset er et samarbeid mellom pasientforeningen CarciNor, Kreftforeningen, Senter for nevroendokrine svulster og Lærings og mestringssenteret (3).
Kursdagene består av forelesninger av helsepersonell og gruppesamtaler med erfarne sykepleiere tilstede. Les mer om mestringskurs her ...

 

Rettigheter

Når kreftsykdom rammer kan livet bli endret både for pasient og for pårørende. De fleste trenger råd og veiledning om forhold rundt arbeid, skole og hjemmesituasjonen. Sosionom ved sykehuset kan gi råd om trygderettigheter, økonomiske forhold og ulike velferdsordninger.
Kreftforeningen kan gi utfyllende informasjon om rettigheter for kreftrammede og pårørende (4).

 

Pasientforeningene

Kreftforeningen samarbeider nært med en rekke pasientforeninger. Disse har et bredt tilbud til sine medlemmer. Gjennom likemannsarbeid gis det mulighet til å snakke med andre som har eller har hatt kreft (4).

 

Mer informasjon

  • Seneffekter, Kreftforeningen (1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet (3)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(4)
  • Nevroendokrin kreft, Montebellosenteret(5)

 

Kilder:

(1) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/seneffekter/
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/....
(4) Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/...
(5) Montebellosenteret http://www.montebellosenteret.no/index.php/om-vare-kurs/....

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent