nevroendokrin kreft

Klassifisering av NET-kreft

Leger og patologer kan også beskrive en NET-kreft med tanke på hvordan den ser ut under et mikroskop (hvordan kreftsvulsten er oppbygd).

Dette omfatter også hvor differensiert NET-kreft er i forhold til omkringliggende vev, hvor mye de avviker fra normalt vev. Høyt differensiert vil si at svulstvevet ligner normalt vev, og lite differensiert svulstvev ligner ikke på normalt vev (1).

 

For nevroendokrin kreft brukes slik klassifisering

klassifisering jan17

NET-kreft (NET og NEC) oppstår i det nevroendokrine systemet. Nevroendokrine celler finner man i hele kroppen. NET og NEC kan derfor forekomme hvor som helst i kroppen (3). Høyt og medium differensierte svulster (G1 og G2) er ofte langsomtvoksende og symptomene kommer gjerne gradvis, av og til over år. Lavt differensierte nevroendokrine svulster NEC (G3) regnes som en hurtigvoksende kreftsykdom og noen av disse svulstene regnes blandt de mest aggresive kreftformene vi kjenner (7). Les mer om NEC, småcellet og storcellet her ....


Type nevroendokrin kreft og hvor fort cellene deler seg (tumorvekst) er viktige faktorer for kreftbehandling og overlevelse (4). Hvis en svulst blir oppdaget, så er det undersøkelse av svulstvevet som bestemmer hvilken grad svulsten har. Veksttakten av svulsten avgjør hvilke undersøkelser som er nødvendig og hvilke behandlinger som er aktuelle.
Derfor er det viktig at legen forklarer pasienten hvilken type NET-kreft svulsten er, og hvilken grad svulsten har.

 

Ki-67

Proteinet Ki-67 (3) påvises ved en undersøkelse av svulsten og angir hvor stor prosentandel av cellene som er i ferd med å dele seg. Når Ki-67 er 2 % vil 2 % av cellene i svulsten være i delingsfase. Jo flere celler i delingsfase, desto mer ondartet er svulsten (1).

 

Funksjonelle og ikke-funksjonell NET

Nevroendokrine svulster kan bli klassifisert som funksjonelle (aktive) og ikke-funksjonelle (ikke-aktive).  
Svulstene beskrives som funksjonelle dersom de frigjør hormoner som forårsaker ulike symptomer, og ikke-funksjonelle hvis de ikke produserer hormoner eller produserer inaktive hormoner. Les mer i bukspyttkjertelen.

 

Foregut, Midgut og Hindgut

GEP-NET kan også deles inn i hvor de finnes i mage-tarmkanalen (gastrointestinale (GI) trakt) (6).

• Foregut GEP-NET (NET i mage og proksimale duodenum, bukspyttkjertelen, thymus, lunge og bronkie). 
• Midgut GEP-NET (fra nederste del av tynntarm (distale halvdel av andre del av tolvfingertarmen) til de proksimale to tredjedeler av den tverrgående tykktarm)
• Hindgut GEP-NET

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Video fra NET Kanker pasientforeningen i Nederland, engelsk tekst(5)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2)  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) 2010 WHO Classification of Tumours of the Digestive System to classify different types of neuroendocrine neoplasms http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=.......
(4) http://www.neuroendocrinetumor.com/health-care-professional/classification-of-nets.jsp
(5) NET Kanker http://www.youtube.com/watch?v=cEg4BVLV7RI&list=PL796553CD62757FF7
(6) Neuroendokrine Tumorer. Norsk Neuroendokrin Tumor Gruppe (NNTG) http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/Neuroendokrine%20tumorer.pdf 
(7) NET kanker. What is a neuroendocrine carcinoma (NEC)  http://www.net-kanker.nl/neuroendocrine_carcinomas_NEC.html


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent