Forskning på NET-kreft

Forskning er et steg-for-steg prosess som innebærer innsamling og eksaminering av informasjon. Forskning innen NET-kreft er særdeles viktig for å forbedre vår forståelse av sykdommen og hvordan den kan bli behandlet.  

Forskningsfond

Mål for forskningen inkluderer:

  • Forståelse av hva som forårsaker NET-kreft
  • Forståelse av hvordan NET-kreft oppstår
  • Utforming av mer effektive diagnostiske skanner og tester
  • Oppdagelse av nye behandlingsmuligheter og forsikre at nåværende behandling blir implementert for å gi det best mulige terapeutiske utfall

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom og det er små dedikerte team av medisinsk personale rundt om i verden som behandler pasientene med NET-kreft. Det er viktig at disse spesialistene har tilgang til nødvendige ressurser og kunnskap for å kunne utføre forskning på NET-kreft. 

CarciNor bidrar til forskning på NET-kreft. Foreningen har et eget forskningsfond for å bidra til informasjon og forskning på NET-kreft. Les mer her ....

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Making history and working together to write the future of NETs (3)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) http://www.neuroendocrinetumor.com/health-care-professional/classification-of-nets.jsp

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent