Nevroendokrin kreft - Et informasjonshefte til helsepersonell

NET helsepers

Dette heftet er laget for helsepersonell som jobber med eller har spesiell interesse for pasienter med nevroendokrin kreft.

Heftet er laget med bakgrunn i at denne kreftsykdommen er forholdsvis lite kjent, og at det finnes lite tilgjengelig litteratur. Målet er å gi inngående informasjon om de ulike typene nevroendokrin kreft, utredningsmetoder og behandlingsalternativer.

Heftet er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster på Rikshospitalet, og er ment for pasienter i alle helseregioner. Heftet er utarbeidet i samarbeid med pasientorganisasjonen CarciNor, Norsk nevroendokrint sykepleieforum og Norsk nevroendokrin tumorgruppe.
Les mer .......

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent