NEVROENDOKRIN KREFT

Nevroblastom

Nevroblastom er en av de vanligste barnekreftsykdommene og for spebarn (under 1 år) er dette den vanligste kreftsykdommen (1). I noen veldig sjeldne tilfeller kan nevroblastom også utvikles hos voksne.

 binyrer2

Nevroblastom (neuroblastoma) er en nevroendokrin tumor som utvikles fra det såkalte sympatiske nervesystemet (sympathetic nervous system) (4), som strekker seg på begge sider av ryggraden. En viktig del av dette systemet er binyrenes marg, og de fleste nevroblastomer utvikles herfra. Nevroblastom tumorer kan også sitte andre steder langs ryggraden. Noen ganger er svulsten delvis inne i ryggmargskanalen (2).

Nevroblastom - nevro referer seg til nerveceller, mens blastom henviser til kreft som utvikles i umodne, primitive celler.

 

Barnekreft

De fleste tilfellene av nevroblastom diagnostiseres hos barn yngre enn 5 år, sjeldent over 10 år. Prognose og behandling avhenger av pasientens alder, klinisk stadium, histologisk differensiering og svulstens biologiske markører.

Nevroblastom forårsaker mer enn 7% av alle kreftsykdommer hos personer under 15 år og er den tredje hyppigste kreftsykdommen hos barn (3). I Norge regner man ca. 180 tilfeller av barnekreft hvert år, for nevroblastom ca. 12 tilfeller hvert år.

 

Mer informasjon

  • The American Cancer Society, Cancer in Children (1)
  • Olobot Helse, norsk medisinsk senter (2)
  • Norsk Helseinformatikk (3)
  • Children's Neuroblastoma Cancer Foundation (4)

 

Kilder:

(1) The American Cancer Society http://www.cancer.org/cancer/
(2) Olobot Helse, norsk medisinsk senter http://o.oolco.com/
(3) Norsk Helseinformatikk http://nhi.no/foreldre-og-barn/
(4) Children's Neuroblastoma Cancer Foundation http://www.cncfhope.org/

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent