NEVROENDOKRIN KREFT

Binyrebarkkreft NET

Binyrebarkkreft utgår fra det ytre laget, barken på binyren (Adrenal gland (3)), og medfører en overproduksjon av binyrebarkens hormoner eller deres forstadier. 

binyrer2

Omtrent 50 % av alle binyrebarksvulster kalles ikke-funksjonelle svulster da de ikke produserer eller kun produserer forstadier til hormoner. Disse forstadiene forårsaker ikke hormonelle symptomer.
Svulstene som produserer aktive hormoner gir symptomer etter hvilke hormoner som produseres. Ut fra dette deles de inn i ulike grupper:

- Økt produksjon av hormonet kortisol kan gi det såkalte Cushings syndrom. Dette kan føre til høyt blodtrykk, bukfedme, måneansikt, vektøkning, menstruasjonsforstyrrelser, forminsket seksualdrift, impotens, infertilitet, muskelsvakhet, beinskjørhet og diabetes.

- Overproduksjon av mannlig kjønnshormon hos kvinner kan føre til økt behåring, grov stemme, kviser, uteblitt menstruasjon og infertilitet.

- Økt produksjon av kvinnelige kjønnshormon hos menn kan gi feminisering, og dette kan føre til at brystkjertlene vokser, impotens og minsket seksualdrift.

Pasientene kan ha symptomer som forårsakes av svulsten i seg selv, for eksempel smerte i magen, vekttap og trøtthet. Binyrebarkskreft kan spre seg til lunge, skjelett og lever, og da kan symptomer fra disse dattersvulstene opptre i form av for eksempel andpustenhet og smerte.

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • NETipedia, Understanding NETs(4)
  • Cushings syndrom(4)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(3) Wikipedia Adrenal gland http://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_gland
(4) NETipedia, Understanding NETs http://www.netipedia.org/

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent