Medikamentell behandling

Injeksjoner av somatostatin analoger er mulig for å kontrollere noen av de plagsomme symptomene forårsaket av carcinoid svulster.

Somatostatin analoger

Netty sando shot

Somatostatin analoger (f.eks. lanreotid, oktreotid) er syntetiske versjoner av somatostatin som er et naturlig hormon som forekommer og blir produsert i hjernen og fordøyelseskanalen, men som hemmer frigjøring av mange andre hormoner og kjemikalier fra våre interne organer. De vanligst brukte medikamentene er Sandostatin LAR® og Ipstyl Autogel®.
Disse hindrer effektivt utslipp av hormoner fra svulstvevet i tillegg til at de kan bremse veksten og få svulstene til å skrumpe.(4)

Disse medikamentene settes som sprøyter. Hurtivirkende medikament settes som en eller flere daglige injeksjoner. Medikamentene kan også gis som sprøyte som har en langtidsvirkende/sakteutløsende sammensetning. Disse injeksjonene settes oftest av helsepersonell, men det er også mulig å selvadministrere disse sprøytene. Hypighet og dose varier fra pasient til pasient, men en injeksjon hver 3 eller 4 uke er vanlig.

Injeksjon av disse analogene kan stoppe overproduksjonen av hormonene som fremstiller symptomer slik som flushing, hvesing eller diare. Under klinisk oppsyn kan disse behandlingsmåtene også bli brukt på NET pasienter som ikke viser noen sykdomsbilder.  Langtidsvirkende oktreotid kan også kontrollere veksten av svulster.

Det finnes også tabletter (Afinitor® og Sutent®) som tas en gang daglig og kan ha god effekt ved at de stopper svulstveksten og får svulstene til å skrumpe.(4) 

Interferon

Interferon er et middel som naturlig oppstår og er produsert av kroppens immunforsvar. Dette er noen ganger referert til som biologisk behandling eller immunbehandling. Dette kan være aktuelt for noen pasienter. Interferon settes som sprøyter en eller flere ganger per uke. Sprøytene kan settes av pasienten selv. Interferon blir noen ganger gitt i en kombinasjon av behandling med en somatostatin analog.

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(4)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) Kreftforeningen  http://www.carcinor.no/images/.........

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent