Kirurgi

Kirurgi er den eneste behandlingsformen som kan kurere en NET kreft.

.Netty surgery

Beklagligvis tar det ofte lang tid før pasienten får stadfestet rett diagnose. Dette gir svulsten muligheten til å spre seg (metastasere), noe som gjør at for de fleste NET-kreft typer er det uhensiktsmessige å prøve å kurere gjennom en kurativ kirurgi.

Dersom svulsten kun befinner seg innenfor ett begrenset område, eller om det kun er liten spredning, så vil operasjon vanligvis være førstevalget for behandling. Om det er mulig å fjerne svulsten helt, og det ikke har forekommet noen spredning, så kan det være at kirurgi er den eneste behandlingen som er nødvendig.

Har svulsten spredning (metastaser), så kan det være at en operasjon fortsatt kan fjerne den delen av svulsten som produserer for mange hormoner.  Dette blir ofte referert til som ‘tumor debulking’ eller fjerning av deler av en svulst eller svulster.

Er svulsten vokst slik at den blokkerer et organ, for eksempel tarm, så kan det være at en operasjon kan hjelpe med å lindre blokkeringen. Har svulsten spredning til leveren så kan det være at operasjon blir brukt til å fjerne deler av leveren som inneholder svulst eller svulster. I veldig sjeldne tilfeller kan en levertransplantasjon bli tatt i betraktning.

Kirurgi kan være aktuelt flere ganger i behandlingsforløpet til en pasient. Kirurgi er også aktuelt i kombinasjon med andre behandlingsformer.

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent