nevroendokrin kreft

Fakta om NET-kreft

NET-kreft (nevroendokrine tumorer/svulster) er en sjelden kreftsykdom.

NEVROENDOKRIN KREFT

Lungekreft NEC - nevroendokrint carcinom

Lungekreft NEC er hurtigvoksende NET-kreftsykdom, klassifisert som lavt differensiert nevroendokrin kreft. NEC regnes blant de mest aggressive kreftformene vi kjenner til.

nevroendokrin kreft

Lungekreft NET - carcinoid

Høyt differensierte nevroendokrine (NET) svulster i lunge er ofte langsomtvoksende, og i tidlige stadier av sykdommen har man sjelden symptomer.

NEVROENDOKRIN KREFT

Nevroblastom

Nevroblastom er en av de vanligste barnekreftsykdommene og for spebarn (under 1 år) er dette den vanligste kreftsykdommen (1). I noen veldig sjeldne tilfeller kan nevroblastom også utvikles hos voksne.

nevroendokrin kreft

NEC - nevroendokrint carcinom

NEC er delt inn i småcellet og storcellet carcinom. De fleste NEC (nevroendokrint carcinom) er småcellet carcinom. NEC er hurtigvoksende NET-kreftsykdom, klassifisert som lavt differensiert nevroendokrin kreft. NEC regnes blant de mest aggressive kreftformene vi kjenner til.

Fastlegen - Viktig for deg som har kreft

 cn fastlege1

Det er fastlegen har ansvaret for deg som pasient og er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen der du bor. Når du er under behandling ved sykehus får fastlegen alle relevante opplysninger fra sykehuset.
Under kreftbehandling på sykehuset er det lurt å holde kontakt med fastlegen. 

NEVROENDOKRIN KREFT

Anatomisk lokalisasjon

Kreft blir ofte betegnet etter hvor sykdommen er lokalisert i kroppen, brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft, mm.

 

Sjelden kreftsykdom

Nevroendokrin kreft er en gruppe sjeldne kreftsykdomer, men hva er sjelden kreftsykdom? 

 

Møte med legen

Mange NET-kreft pasienter har kontakt med leger og annet helsepersonell med jevne mellomrom gjerne over flere år. Når du skal til legen, er det lurt å ha tenkt gjennom hva du ønsker å snakke om.

LIKEPERSON

Kreftforeningen

Kreftforeningen Logo

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge. 

NEVROENDOKRIN KREFT

Alternativ kreftbehandling

Mange kreftpasienter får mer eller mindre velmenende råd om komplementær eller alternativ behandling. Noen pasienter ønsker også å benytte slik alternativ eller komplementær behandling.

nevroendokrin kreft

Carcinoid

Tidligere ble høyt differensierte nevroendokrine svulster kalt carcinoid (karsionoid), som betyr "kreftliknende". Uttrykket carcinoid brukes nå lite, og da helst om nevroendokrine svulster i tynntarm og første del av tykktarm. 

 

Mestre livet med kreft

Å mestre kreftsykdom både som pasient og pårørende kan være krevende under, og ikke minst etter kreftbehandling. Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig.

 

  

Insulinoma

Insulinoma er en av de vanligste nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen. Insulinoma innebærer at beta-cellene i bukspyttkjertelen utvikler seg til svulster.

 

Carcinoid hjertesykdom

Carcinoid hjertesykdom(7) er en komplikasjon til nevroendokrine svulster.

 

Forskning på NET-kreft

Forskning er et steg-for-steg prosess som innebærer innsamling og eksaminering av informasjon. Forskning innen NET-kreft er særdeles viktig for å forbedre vår forståelse av sykdommen og hvordan den kan bli behandlet.  

 

Nukleærmedisinske undersøkelser

Diagnostisering av NET-kreft med nukleærmedisinske undersøkelser

nevroendokrin kreft

Forekomst

Det er insidens og prevalens som forteller om forekomst, eller antall sykdomstilfeller.

 

Radioaktiv isotopbehandling

Dette blir også kalt PRRT (peptide receptor radionuclide therapy).

nevroendokrin kreft

Cellegift

Cellegift (kjemoterapi) kan være aktuelt for flere forskjellige typer NET-kreft.

 

Embolisering

Om svulsten har spredd seg til leveren, så kan det være at pasienten blir tilbudt embolisering av leverpulsåren.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent