MEDLEM

Personvern i CarciNor

gdpr

CarciNor tar personvern på alvor. 
CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) for  enkeltpersoners personopplysninger. 

 

Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land for å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger. Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir foreninger en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter.

 

CarciNor følger kravene som er gitt om personvern i GDPR

CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og GDPR, for  enkeltpersoners personopplysninger. CarciNor har egne retningslinjer for personvern som er i henhold til personopplysningsloven.

CarciNor er en medlemsbasert forening som arbeider for personer og pårørende som er rammet av NET-kreft. For at vi skal kunne oppfylle vår del av medlemsvilkårene, samt rapportering iht til krav fra myndighetene må vi lagre nødvendige personopplysninger i vårt medlemsregister. Medlemsdataene blir lagret gjennom styringsverktøyet StyreWeb, som fyller kravene iht personopplysningsloven.

Ønsker du mer informasjon om CarciNors behandling av personopplysninger -
ta kontakt på tlf. 21 420 680   eller på e-post    post(a)carcinor.no
 
 

CarciNors dokumenter om personvern

 

 

gdpr


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent