FORSKNING

Forskningsmidler fra CarciNor

Forskning 2017 web

CarciNor deler ut forskningsmidler innen NET-kreft. Søk for tildeling av forskningsmidler nå!

MEDLEM

Vi inviterer til NET-kafé

 NET kafe web

CarciNor Øst inviterer til NET-kafémøter i
Fredrikstad, Oslo, Hamar, Skien/Porsgrunn.
Kafemøter er gratis, sosiale møteplasser for hygge og erfaringsutveksling, inspirert av CarciNors motto:
«Når vi møtes utveksler vi erfaringer og bytter optimisme!» -Vigdis Sørli

MEDLEM

NET-kreftmøte i Stavanger

Stav Invitasjon 2018 web liten

Hvordan leve med nevroendokrin kreft

CarciNor og Novartis Onkologi ønsker å invitere helsepersonell, pasienter og pårørende til en spennende temakveld.

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 17:00-19:00 

MEDLEM

Valgkomitéen søker kandidater

valgkom web

Valgkomitéen søker kandidater til hovedstyret i CarciNor.

Valgkomitéen sender herved ut en oppfordring om å foreslå kandidater til valg av hovedstyre på neste års Landsmøte. Frist er 15.10.
Se vedlagte brev og behovsanalyse.

MEDLEM

La oss snakke om NET-kreft

CarciNor brosjyre oktober 201710 web

"Let’s Talk About NETs" er NET-kreft dagens kampanje for den 10. november. 

Det er et beklagelig faktum at kreftformer som er uvanlige, som NET-kreft, ikke får den oppmerksomheten som de behøver og trenger. Ved hjelp av pasienter, pårørende og støttespillere rundt om i landet (og hele verden) vil vi snakke om, og skape oppmerksomhet gjennom  – La oss snakke om NET.

MEDLEM

NETverket nr.2 2018

NetVerket 2018 3 web

NETverket nr.3-2018 er sendt ut til alle medlemmer.
Møt Espen i CarciNors medlemsblad - "Espen pleier å si at han og Mette fikk NET-kreftdiagnosen sammen. 

I NETverket tar vi opp aktuelle saker innen NET-kreft, for alle som er engasjert i sjelden kreftsykdom.

MEDLEM

Personvern i CarciNor

gdpr

CarciNor tar personvern på alvor. 
CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) forenkeltpersoners personopplysninger. 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent