MEDLEM

Verv et familiemedlem

familie webf.

For CarciNor er det viktig og også være en forening for de som er pårørende. Ved en gunstig kontingentsats for familiemedlemmer legger vi til rette for at det er flere pårørende som kan være med og dra fordeler av å være medlem i CarciNor. 

 

Pårørende og familie er viktige støttespillere for den kreftsyke, og de blir også selv sterkt berørt når kreftsykdom rammer. Det er viktig at både pasienter og pårørende har en forening som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Både den som blir syk, og de pårørende får mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen.

Familiemedlemmer er en viktig del av CarciNors medlemmer og har stor betydning for foreningen. Dette gjelder både aktivitet, økonomi og muligheten til å nå ut med informasjon. Familiemedlem har fulle demokratiske rettigheter som for medlem. Familiemedlem har samme bostedsadresse som medlem.
Les mer om familiemedlemsskap her ...

 

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende. CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen

REGISTRER DITT familieMEDLEMSSKAP PÅ VÅR HJEMMESIDE HER ....

 

Bli medlem okt 2017

Les mer om medlemsskap i vår brosjyre her .....

 

Støtt CarciNor, bli medlem

Har du spørsmål om medlemsskap, ta kontakt med oss

Ring Maria på 21 420 680   eller på e-post    post(a)carcinor.no


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent