Gavemedlemskap

 

Gi bort et medlemskap i gave

Medlem strand web


Et gavemedlemskap i CarciNor er en viktig gave både for den som får gaven, og for CarciNor og vårt arbeide for personer og pårørende som er rammet av NET-kreft.

Som medlem i CarciNor får man tilsendt informasjon om foreningen, lokale aktiviteter, lokallag, CarciNors medlemsblad "NETverket".

Med et gavemedlemsskap betaler giveren kontingenten.

 

CarciNor har forskjellige medlemskategorier.

Medlem, årskontingent 400,-

Familiemedlem, (har samme bostedsadresse som medlem), årskontingent 75,-

Støttemedlemårskontingent 200,-

 

Bakgrunnen for informasjonene vi etterspør er krav fra BUFdir på dokumentasjon på medlemsskap.  CarciNor har et gjensidig forpliktende samarbeid med Kreftforeningen og følger Kreftforeningens etiske rettningslinjer. All informasjon blir behandelt konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart.

 

Fields marked with * are required


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent