FORSKNING

Gi en gave til CarciNors Forskningsfond

Forskning


En gave til CarciNors forskningsfond går til forskning på NET-kreft.

 

Fondet brukes til å støtte forskning rettet mot NET-kreft. Fondet brukes også til opplæring og av pasienter og helsepersonell. Les mer om CarciNors forskningsfond her ....

CarciNor deler årlig ut midler fra CarciNors forskningsfond. For å gi et bidrag til CarciNor forskningsfond bruk

KONTONUMMER: 5082.07.66331

 

Vipps

Du kan også bruke Vipps for å støtte forskningsfondet.

Web vipps button 1

 

Skattefradrag

Når man gir pengegaver (ikke medlemskap) kan man få fradrag på skatten.
Les mer om skattefradrag her ....

 

 


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent