MEDLEM

CarciNors medlemsblad

09 2 CarciNor 2 09  

CarciNor medlemsblad

 utgavene 2009 - 2005

 

Read More

Helt fra CarciNor startet i 1997 har foreningene hatt nyhetsbrev og medlemsblad. De første årene var det nyhetsbrev som ble laget hjemme hos vår redaktør Karl-Fridtjof Johansen.

Karl Fridtjof forteller i vårt 10 års nummer (3, 2007) -"Våren 2005 innledet vi et samarbeid med firma Gjerholm Design, og vi fikk snart forslag til ny layout, som styret sluttet seg til. Siden nr.1/2005 er bladet trykket med dette designet. På Landskonferansen på Røros (2005), ble det utlyst en intern konkurranse om nytt navn på bladet vårt. Det forslaget som gikk av med seieren, ja, det var kort og godt CarciNor- medlemsblad."

I 2009 byttet bladet navn til NETverket for å understreke vår engasjement for nevroendokrin kreft (NET), og fra utgave 3 i 2009 har vi hatt navnet NETverket. 

 

Har du noen eldre utgaver av CarciNors nyhetsbrev? Vennligst ta kontakt med oss på    postcarcinor09 2 CarciNor 2 09 09 1 CarciNor 1 09 08 4 CarciNor 4 08
NETverket 2 - 2009 NETverket 1 - 2009  NETverket 4 - 2008 
08 3 CarciNor nr3 08 08 2 CarciNor 2 08 08 1 CarciNor nr1 08
NETverket 3 - 2008 NETverket 2 - 2008  NETverket 1 - 2008 
07 4 CarciNor nr4 07  07 3 CN 10 år 1997 2007  07 2 CarciNor nr2 07
NETverket 4 - 2007 NETverket 3 - 2007  NETverket 2 - 2007 
07 1 CarciNor nr1 07  06 4 CarciNor nr4 06  06 3 CarciNor nr3 06
 NETverket 1 - 2007 NETverket 4 - 2006  NETverket 3 - 2006 
06 2 CarciNor nr2 06 06 1 CarciNor nr1 06 05 4 CarciNor nr4 05 557a
NETverket 2 - 2006 NETverket 1 - 2006 NETverket 4 - 2005
05 3 CarciNor nr3 05 560a 05 2 CarciNor nr2 05 559a 05 1 CarciNor nr1 05 558a
NETverket 3 - 2005 NETverket 2 - 2005  NETverket 1 - 2005
     
   

 CarciNors medlemsblad NETverket tilsendes fritt til alle foreningens medlemmer 4 ganger per år. Bladet fordeles også til institusjoner og til våre samarbeidspartnere. Her finner du informasjon og artikler om NET-kreft og om personene som er engasjert for denne sjeldne sykdommen. Informasjon som hjelper deg å mestre sykdommen, pasienthistorier, forskningen, CarciNors aktiviteter og mye mer.

Les mer om NETverket her .....

.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent