AKTIV MED NET

Brukermedvirkning

Brukermedvirking okt 20172 web

Brukermedvirker fra CarciNor.
Vil du være med på å forbedre forholdene for pasienter og pårørende?

.

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som vi kreftpasienter har. Gjennom brukermedvirkning sikrer vi at våre interesser som kreftrammede blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette er en lovfestet demokratisk rettighet som er umåtelig viktig både for oss som er pasienter i dag, og ikke minst for de som kommer etter oss.

Gjennom brukermedvirkning kan vi bidra til å gjøre helse- og velferdstjenestene bedre. Ved å ta i bruk egne erfaringer, hvordan det er å være pasient eller pårørende, sikre vi interessene til de som er rammet av kreftsykdom.

 

Kan brukermedvirkning være aktuelt for deg? 

Brukermedvirking okt 2017

CarciNor har sammen med pasientforeningene og Kreftforeningen etablert brukermedvirkere med krefterfaring mange steder. Våre brukermedvirkere er etterspurt i mange forskjellige fora. Kreftrammede er en stor og sammensatt gruppe. Som kreftrammet vet du mye om hvordan det er å være pasient, og om hva som skal til for å gjøre hverdagen bedre, både på sykehus, NAV og i kommunen.
Vi trenger flere som kan bruke sine erfaringer til beste for dem som kommer etter.
Les mer i CarciNors brosjyre her ...

Ta kontakt med oss i CarciNor

postcarcinor
eller telefon:  21 420 680

 

Retningslinjer for brukermedvirking i CarciNor

Brukermedvirking retningslinjer mars 2014

Brukermedvirking i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter.
I CarciNor er det etablert en egen brukerkoordinator som har ansvar for brukermedvirkingsarbeidet i foreningen.
CarciNor har egne retningslinjer for brukermedvirking.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent