medlem

CarciNors blogg

CariNor blogg web

 

CarciNor blogger for å fremme engasjement for NET-kreft

Vi ønsker å blogge for å få frem informasjon og formidle kunnskap. Vi blogger om det meste som berører pasienter og pårørende, og alle som er engasjert i NET-kreft.
Kreft, kreftsykdom, NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid, sjelden kreftsykdom, likepersonsarbeid, ….. @carcinor #carcinor.

NET-kreft, eller nevroendokrin kreft, er en ondartet svulstsykdom som utgår fra hormonproduserende (#nevroendorkrin) celler. Disse finnes i alle kroppens organer.
#NET-kreft er en sjelden kreftsykdom og er et samlebegrep for en rekke underdiagnoser. Sykdommen utvikler seg ofte sakte og er mange ganger blitt kronisk når den oppdages.

 

Du finner CarciNors blogg her .... 

 

AKTIV MED NET

Aktiv med NET-kreft

CarciNor brosjyre oktober 20175 web

Å innta en aktiv rolle, å være engasjert og holde seg informert vil være til stor hjelp for deg og dine nærmeste.

 

CarciNors lokallag

CarciNor brosjyre oktober 20178a web1

Lokallagene er en viktig del av CarciNors arbeide for nevroendokrin kreft og er en lokal møteplass for medlemmene. Her kan du møte andre i samme situasjon og treffe de som har lang erfaring med å leve med NET-kreft. Lokallagene arrangerer blant annet møter, temakvelder, Café møter, utflukter, m.m.

 MEDLEM

CarciNors medlemsblad

09 2 CarciNor 2 09  

CarciNor medlemsblad

 utgavene 2009 - 2005

 

Read More

Helt fra CarciNor startet i 1997 har foreningene hatt nyhetsbrev og medlemsblad. De første årene var det nyhetsbrev som ble laget hjemme hos vår redaktør Karl-Fridtjof Johansen.

Karl Fridtjof forteller i vårt 10 års nummer (3, 2007) -"Våren 2005 innledet vi et samarbeid med firma Gjerholm Design, og vi fikk snart forslag til ny layout, som styret sluttet seg til. Siden nr.1/2005 er bladet trykket med dette designet. På Landskonferansen på Røros (2005), ble det utlyst en intern konkurranse om nytt navn på bladet vårt. Det forslaget som gikk av med seieren, ja, det var kort og godt CarciNor- medlemsblad."

I 2009 byttet bladet navn til NETverket for å understreke vår engasjement for nevroendokrin kreft (NET), og fra utgave 3 i 2009 har vi hatt navnet NETverket. 

 

Har du noen eldre utgaver av CarciNors nyhetsbrev? Vennligst ta kontakt med oss på    postcarcinor09 2 CarciNor 2 09 09 1 CarciNor 1 09 08 4 CarciNor 4 08
NETverket 2 - 2009 NETverket 1 - 2009  NETverket 4 - 2008 
08 3 CarciNor nr3 08 08 2 CarciNor 2 08 08 1 CarciNor nr1 08
NETverket 3 - 2008 NETverket 2 - 2008  NETverket 1 - 2008 
07 4 CarciNor nr4 07  07 3 CN 10 år 1997 2007  07 2 CarciNor nr2 07
NETverket 4 - 2007 NETverket 3 - 2007  NETverket 2 - 2007 
07 1 CarciNor nr1 07  06 4 CarciNor nr4 06  06 3 CarciNor nr3 06
 NETverket 1 - 2007 NETverket 4 - 2006  NETverket 3 - 2006 
06 2 CarciNor nr2 06 06 1 CarciNor nr1 06 05 4 CarciNor nr4 05 557a
NETverket 2 - 2006 NETverket 1 - 2006 NETverket 4 - 2005
05 3 CarciNor nr3 05 560a 05 2 CarciNor nr2 05 559a 05 1 CarciNor nr1 05 558a
NETverket 3 - 2005 NETverket 2 - 2005  NETverket 1 - 2005
     
   

 CarciNors medlemsblad NETverket tilsendes fritt til alle foreningens medlemmer 4 ganger per år. Bladet fordeles også til institusjoner og til våre samarbeidspartnere. Her finner du informasjon og artikler om NET-kreft og om personene som er engasjert for denne sjeldne sykdommen. Informasjon som hjelper deg å mestre sykdommen, pasienthistorier, forskningen, CarciNors aktiviteter og mye mer.

Les mer om NETverket her .....

.

Lokallag

CarciNor på Vestlandet

CarciNor Vest1 web

CarciNor Vest er vårt lokallag for medlemmer knyttet til Helse Vest. Lokallaget er etablert i Bergen.

 

CarciNor på Østlandet

Uppsala 12

CarciNor Øst er vårt lokallag for Østlandet. Lokallaget er etablert i Oslo.

 

CarciNor Midt Norge

Midt

CarciNor har lokallag i Trondheim, CarciNor Midt Norge.

 

CarciNor Nord

Tromso

CarciNor er etablert med eget lokallag for de nordlige fylkene. 
Lokallaget er etablert i Bodø og Tromsø.

OM CARCINOR

CarciNor på film

CarciNor har flere filmer. Her presenteres CarciNor, personer og pårørende som er rammet av NET-kreft.

 

CarciNor Sørlandet

Har du lyst til å være med å starte lokallag på Sørlandet? 

 

Innlandet

Har du lyst til å være med å starte lokallag i Innlandet? 

 

Bli med på NET-Kafé 

NETcafe

CarciNor Øst inviterer til NET-Kafé

Kafémøtene er et trivelig, uformelt møtested for de som kan tenke seg å komme sammen med andre som er i samme situasjon.Et kafé møte med gratis påfyll både sosialt og medmeneskelig, og kanskje lærer man noe som hjelper deg som strever med sykdom.

AKTIV MED NET

CarciNors Nettbutikk


CarciNor bruker sebra og sebrastriper for å skape oppmerksomhet omkring NET-kreft.

 MEDLEM

NETverket

CarciNor Temahefte 2017 Livsglede  

CarciNors medlemsblad og temahefter Read More

CarciNors medlemsblad og temahefter tilsendes fritt til alle foreningens medlemmer, med medlemsblad 4 ganger per år. Bladet fordeles også til institusjoner og til våre samarbeidspartnere. Her finner du informasjon og artikler om NET-kreft og om personene som er engasjert for denne sjeldne sykdommen. Informasjon som hjelper deg å mestre sykdommen, pasienthistorier, forskningen, CarciNors aktiviteter og mye mer. Her finner du noen av våre eldre utgaver her ........

CarciNor Temahefte 2017 Livsglede    
Temahefte - Livsglede
17 2 NetVerket jubileum 2017 web 17 3 NetVerket 2017 web  17 4 NetVerket 2017 web 
NETverket 2 - 2017 NETverket 3 - 2017  NETverket 4 - 2017 
NetVerket 3 2016 16 3 NetVerket 2016 web 1 17 1 NetVerket 2017
NETverket 3 - 2016 NETverket 4 - 2016   NETverket 1 - 2017
15 4 NetVerket 2015 16 1 NetVerket 2016 16 2 NetVerket 2016
NETverket 4 - 2015 NETverket 1 - 2016  NETverket 2 - 2016 
NetVerket 1 2015 web 2   NetVerket 2 2015    NetVerket 3 2015 web
NETverket 1 - 2015 NETverket 2 - 2015  NETverket 3 - 2015 
14-2 NetVerket 2-2014   Netverket 3-14   NetVerket 4-2014
 NETverket 2 - 2014 NETverket 3 - 2014  NETverket 4 - 2014 
NETverk3-13 NetVerket 4-2013 NetVerket 1-2014
NETverket 3 - 2013 NETverket 4 - 2013 NETverket 1 - 2014
NETverk4-12 NETverk1-13 NETverk2-13
NETverket 4 - 2012 NETverket 1 - 2013  NETverket 2 - 2013
NETverk1-12 NETverk2-12 NETverk3-12
NETverket 1 - 2012 NETverket 2 - 2012 NETverket 3 - 2012
NETverk2-11 NETverk3-11 NETverk4-11
NETverket 2 - 2011 NETverket 3 - 2011 NETverket 4 - 2011
NETverk1 11  NETverk4 10  10 NETverket 3 2010
NETverket 1 - 2011
NETverket 4 - 2010  NETverket 3 - 2010 
10 NEtverket 2 2010 10 NETverket 1 2010  09 4 NETverket 4 2009 
NETverket 2 - 2010
NETverket 1 - 2010   NETverket 4 - 2009
09 3 NETverket okt09 09 2 CarciNor 2 09 
NETverket 3 - 2009
NETverket 2 - 2009  Eldre utgaver her ...  
 

 

Før 2009 var navnet på bladet CarciNors medlemsblad, fra utgave 3 - 2009 byttet bladet navn til NETverket for å understreke vår engasjement for nevroendokrin kreft (NET), og fra utgave 3 i 2009 har vi hatt navnet NETverket.

Her finner du noen av våre eldre utgaver, les mer her ........ 

 

 

.


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent