LIKEPERSON

Retningslinjer for likepersonarbeidet

CarciNor Likeperson retningslinjer mars 2014

Likepersonarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.

 

Likepersonsarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter.
CarciNor har egne retningslinjer for likepersonarbeidet.

Les retningslinjene her ...... 

 

Likepersonkoordinator

CarciNor har en ansvarsperson/fagperson, en likepersonkoordinator for oppfølging av likepersonene i foreningen.

Likepersonkoordinatoren sikrer at CarciNor har en god oppfølging av foreningens likepersoner. Likepersonkordinatoren er også bindeledd mellom likepersoner og CarciNors hovedstyre. Du treffer likepersonskoordinatorern på likeperson(a)carcinor.no

Les mer om likepersonskoordinator i retningslinjene.

 

Likepersonsrapportering

Skjema likepersonsaktiviteter CarciNor 2016

Likepersonens rapportering er en viktig del av CarciNors dokumentering av våre likepersonsaktiviteter. Rapportering av likepersonsaktivitet gjøres fortløpende eller hvert kvartal.

Husk at du må også melde tilbake selv om du ikke har hatt noen likepersonaktiviteter.

Rapporteringen er med bakgrunn i BUFdir og Kreftforeningens krav til CarciNor. Dette er en del rapporteringen som CarciNor må gjøre for å vise foreningens aktivitet på likepersonsarbeidet. 

 Les mer om likeperson rapportering her .......


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent